Sök

Sök
Peter Sturesson

Peter Sturesson: flygingenjör och raketforskare

Peter Sturesson är flygingenjör och vetenskaplig rådgivare inom flygvapnets utvecklingsorganisation. Och med en doktorsavhandling inom teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik för rymd- och flygtillämpningar, är han raketforskare på riktigt.

Varför går du Taktisk stabskurs?

– För oss som är officerare med specialkompetens är den här kursen vår nivåhöjande utbildning, motsvarande det Högre officersprogrammet för taktiska officerare. Så förutom reservofficerare finns det flera ingenjörer, läkare och metrologer på utbildningen, alla med en specialkompetens i sin officersroll.

Vad tycker du om utbildningen?

– Jag tycker det är fantastiskt att läsa med de här kursdeltagarna! Det är en otrolig mångfald av erfarenheter och yrkesbakgrunder som möts och det är väldigt utvecklande. Jag gillar verkligen den intellektuella spänsten.

– Det är också bra att det finns ett utbildningsalternativ som är komprimerat, som Taktisk stabskurs är. Många på kursen har högskolebakgrund och klarar av att hålla ett högt tempo, för det är hög studietakt med långa dagar under den campusförlagda studietiden.

Vilka nya kunskaper har du fått?

– I grund och botten är det en väldigt konkret utbildning. Utöver individutveckling handlar den framför allt om ny kunskap och nya färdigheter för stabsarbete. Jag skulle säga att den hjälper mig att jacka ihop min forskarbakgrund med den operativa verksamheten i flygvapnet. Jag får fräscha upp den militära systematiken och terminologin, som är det gemensamma språket för all personal inom stridskrafterna.

Vad tycker du som officer om nyttan med reservofficerare?

– För en liten nation som Sverige är det viktigt att ha en officerskår som är bra på okonventionellt tänkande och då tjänar vi på att ha många reservofficerare. De bidrar med andra utbildningar, perspektiv och erfarenheter. Metodik och systematik är så klart väldigt viktigt men man ska inte underskatta att rådande omständigheter ibland behöver ifrågasättas och det upplever jag att reservofficerare ofta bidrar med, i alla fall på just den här kursen.

Har du något exempel?

– Våra föreläsare har det inte alltid så lätt, för höjden av ifrågasättande är hög, på ett positivt och utvecklande sätt. Vi matar på med frågor och många hinner inte igenom sina powerpoints eftersom det blir så bra diskussioner. Det har hänt att en del lämnat salen alldeles blanksvettiga om pannan och undrat vad tusan det var som hände.

Mer om Peter Sturessons forskning

I sitt forskningsarbete har Peter Sturesson utvecklat och studerat små sensor- och raketsystem som ska vara robusta även i extremt krävande miljöer. Tillämpningarna har gått från energieffektiva jetmotorer, via ett instrument på jakt efter liv på Mars, för att till sist handla om styrraketer för att rikta mikrosatelliter. 2018 disputerade han vid Uppsala universitet med avhandlingen Sense, Actuate and Survive – Ceramic Microsystems for High-Temperature Aerospace Applications .

Titta på Sturessons föreläsning "Rymden som militär arena

Sidinformation

Publicerad:
2019-04-11
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: