Sök

Sök
Kadett på övning Officersprogrammet vt 23.

"Officerprogrammet förbereder dig för en karriär inom Försvarsmakten"

Officerprogrammet ger dig en förståelse för helheten enligt Fredrik Lindblad som läser den avslutande terminen på programmet.

Fredrik Lindblad är flygvapenkadett på Officersprogrammet. Här berättar han om sin upplevelse av studierna och ger råd till dig som överväger att söka.

Varför valde du att läsa Officersprogrammet på Försvarshögskolan?

– Jag ville utvecklas som person, träffa nya människor och bli officer.

Är det något med utbildningen som du vill lyfta fram?

– Det är mer teori och mindre praktisk verksamhet än jag hade väntat mig. Jag tror att många som söker till Officersprogrammet förväntar sig att lära sig konkreta fackkunskaper, vilket inte är fallet. Programmet handlar om att skapa ett kritiskt tänkesätt, kanske främst till nuvarande tillvägagångssätt. Det möjliggör att organisationen och taktiken kan utvecklas. Allt skrivande vi gör, som essäer, ordrar, och uppsatser, utvecklar en förmåga att utrycka sig med större språklig precision.

– De akademiska studierna har gett mig ett kritiskt förhållnings- och tänkesätt och en mycket förbättrad förmåga att utrycka mig skriftligt och muntligt, utöver den faktiska kunskapen som kurserna har erbjudit. Detta ser jag som en stor styrka; att kunna utrycka sig med ett precist språkbruk där nyttjade ordval betyder precis det som avses.

– Det är tydligt att Officerprogrammet inte bara handlar om att utexaminera plutonchefer, utan förbereder dig för en karriär inom Försvarsmakten och ge dig en mycket större förståelse för helheten.

Vad vill du säga till den som överväger att söka till Officersprogrammet?

– Gå inte på att dina befäl under värnplikten säger att ”du borde söka”, utan på att du faktiskt vill vara där. Min åsikt är att organisationen fortsätter utvecklas om de nyexaminerade officerarna är drivna och motiverade. Motiverade yngre officerare kan skapa förändring underifrån och kommer, enligt mig, även utbilda bättre soldater. Så det gäller att du vet att och varför du vill bli officer. Prata med andra om hur de upplever det!

– Studierna är inte svåra, det gäller bara att man lägger ned den tiden som krävs. Lärarna på Försvarshögskolan är duktiga. Du kommer träffa många trevliga människor och skaffa dig vänner för livet. Det har jag gjort.

Vad väntar nu när Officersprogrammet är avslutat?

– Jag kommer börja som plutonchef direkt. Jag har inte gjort upp några färdiga mål, utan tar det lite som det kommer i och med att man faktiskt inte vet vad man kommer tycka om jobbet. Jag är öppen för att återkomma som lärare om det ligger rätt med livet i övrigt.

Fredrik om krigsspelet Vårflod: "Jag var flygvapnets operationschef"

Sidinformation

Publicerad:
2023-09-27
Senast uppdaterad:
2023-09-27
Dela: