Sök

Sök
Anette Boox

Anette Boox: stabsläkare

Anette Boox är stabsläkare på Livgardet och stabsmedlem i mellersta militärregionen. Utifrån sin specialistkompetens som läkare jobbar hon med totalförsvarsplanering för sju län.

Berätta lite om din bakgrund!

– Jag har jobbat i Försvarsmakten i 10 år, både på värnpliktshälsan och försvarshälsan, och jag har haft medicinskt ledningsansvar för 12 hemvärnsbataljoner. Jag har också varit ute med Nordic Battlegroup och tjänstgjort som stabsläkare i Afghanistan.

Vad jobbar du med idag?

– Totalförsvarsplanering handlar ju om hur samhället gemensamt löser problematik ur ett civil-militärt samverkansperspektiv. Hur vi delar resurser, exempelvis ambulanser för evakuering av sårade soldater till civila sjukhus. I mitt planeringsarbete har jag nära kontakt med de som arbetar med katastrofmedicinsk planering på landstingen. Men ofta jobbar jag också med skarp verksamhet. Det kan handla om eftersök i samverkan med hemvärnet, skogsbränder eller bevakning av skyddsvärden. Min stab var exempelvis operativ vid terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm.

Varför går du Taktisk stabskurs?

– Till skillnad från många andra på utbildningen är jag inte reservofficer, men jag arbetar på en stab som kräver de formella kunskaperna.

Vad tycker du om utbildningen?

– Den är intensiv och håller en väldigt hög nivå. För egen del uppskattar jag särskilt delkursen i operativ juridik. Som stabsmedlem är det viktigt att vara påläst och känna till de regler som gäller i fredstid i Sverige. Generellt har utbildningen gett mig en mycket bättre förståelse för taktiskt planeringsarbete på stabsnivå.

Några tips till någon som ska gå utbildningen?

– Förbered dig på ett högt tempo och långa dagar under de perioder det är campusförlagd utbildning. Planera din tid, det är mycket litteratur att läsa in sig på och det blir ett pussel med vardagslivet. Men jag lovar, det är värt det!

Sidinformation

Publicerad:
2019-04-11
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: