Sök

Sök
Johan Cedinger

Johan Cedinger: krishanteringskonsult

Johan Cedinger var global affärsutvecklare på Ikea när han som reservofficer deltog på försvarsövningen Aurora 2017. Nu är han seniorkonsult inom risk-, kris- och kontinuitetshantering och har fått nytändning i reservofficerskarriären.

Vad hände?

– Jag tröttnade på att kränga bokhyllor! Nej men skämt åsido, Aurora blev lite av en vattendelare för mig. Jag har ju en gedigen bakgrund i försvaret och kände under övningen att nu är det dags att jag använder de kunskaperna fullt ut även i mitt civila yrkesliv. Så jag sadlade om till en roll där jag kan kombinera mina civila och militära kunskaper och samtidigt hjälpa företag och myndigheter med sitt arbete inom risk, kris och kontinuitet.

Berätta lite om din bakgrund!

– Jag upptäckte under min värnplikt, att jag ville fortsätta inom försvaret del av min tid. Så jag utbildade mig till reservofficer men läste också till ingenjör och ekonom vid Lunds universitet. Som kapten i underrättelsetjänst vid insatsstaben på J2 har jag regelbundet deltagit vid nationella övningar, men även varit tjänstledig och tjänstgjort i Afghanistan.

Vad tycker du om Taktisk stabskurs?

– Utbildningen ger mig både ökad kompetens och energi. Föreläsningarna är väldigt intressanta och den samlade kunskapen i gruppen är hög, vilket ger en extra dimension till utbildningen: vi lär av varandra också och bygger nya nätverk.

Varför tycker du att man ska bli reservofficer?

– Som reservofficer får du utväxling på både det civila och det militära. Vissa reservare är generalister på jobbet och specialister i försvaret, och vice versa. Oavsett så tar du med dig dina civila kunskaper in i försvaret och du tar med dig dina militära kunskaper in i ditt civila yrkesliv. En win-win-lösning tycker jag!

Sidinformation

Publicerad:
2019-04-09
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: