Sök

Sök

Så här hanterar vi dina personuppgifter

På Försvarshögskolan samlar vi in, lagrar och behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Detta arbete regleras ytterst av dataskyddsförordningen. Här hittar du information om hur vi arbetar med personuppgifter för att ge dig bästa möjliga service och samtidigt skydda din personliga integritet.

Personuppgiftsansvarig

Försvarshögskolan (organisationsnummer 202100-4730) är personuppgifts-ansvarig för lärosätets behandling av personuppgifter och ansvarar för att behandlingen uppfyller kraven i lagstiftningen.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer, fotografier och inloggningsuppgifter.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i framför allt följande sammanhang:

 • Om du söker eller är antagen till utbildning hos oss.
  Detta gäller både högskoleutbildning och uppdragsutbildning som du går i egenskap av anställd vid en myndighet, organisation eller företag.
 • Om du är medarbetare hos oss.
 • Om du söker anställning hos oss.
 • Om du anmält att du vill ha nyhetsbrev från oss.
 • Om du är certifierad IL-, UGL- eller UL-handledare.
 • Om du blir medlem i vårt alumnnätverk.
 • Om du är låntagare på Anna Lindh-biblioteket.
 • När du besöker våra lokaler så gör vi en besöksanmälan med dina personuppgifter eftersom våra lokaler är klassade som skyddsobjekt. Vår status som skyddsobjekt innebär också att vi har kameraövervakning i våra lokaler.
 • Om du skickar e-post eller på annat sätt kontaktar Försvarshögskolan

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi och med vilken laglig grund?

Studenter

Högskolestudenter och deltagare på högre officersprogrammet (som är en uppdragsutbildning). I de flesta fall sker behandlingen av personuppgifter från studenter med stöd i högskolelagen och –förordningen. De uppgifter vi behandlar för studenter som är antagna på våra utbildningar är namn, personnummer, kontaktuppgifter som adress, telefon, epostuppgifter, genomförda kurser, betyg, kursutvärderingar, provresultat, uppsatser, inlämningsuppgifter och andra i förekommande fall uppgifter om anstånd med studier, utbytesstudier samt uppgifter som studenthälsan och studievägledare får för att stödja individuella studenter.

Alumner

För före detta studenter, alumner, krävs att vi behåller vissa uppgifter om studierna från till exempel studiedokumentsystemet Ladok medan uppgifter som inte omfattas av högskolelagen eller -förordningen ska gallras bort när de inte behövs längre alternativt behållas efter att personen i fråga samtyckt till detta. Om alumnen däremot aktivt samtyckt till att gå med i vårt alumnnätverk kommer vi att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna göra epostutskick och bjuda in till olika aktiviteter. Vi sparar bland annat uppgifter om deltagande i olika evenemang i syfte att ge alumnen relevanta och önskad information och erbjudanden.

Samarbetspartners och kunder

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna ge bästa möjliga service till våra samarbetspartners och kunder. Personuppgiftsbehandlingen grundar sig framför allt i avtal men i vissa fall, t ex vid nyhetsbrevsutskick, på samtycke. De uppgifter vi har är som regel relaterade till en juridisk person som är en avtalspart, men vi har även personuppgifter på individer som, utöver grundläggande person- och kontaktuppgifter, rör uppgifter om vilka utbildningar och övningar personen i fråga genomgått hos oss. Vi kommer att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna göra epostutskick och bjuda in till olika aktiviteter. Vi sparar bland annat uppgifter om deltagande i olika evenemang i syfte att ge våra kunder relevant information och relevanta erbjudanden.

Medarbetare (anställda)

Det är framför allt anställningsförhållandet, det vill säga en avtalsmässig grund respektive fullgörande av rättslig förpliktelse som reglerar att vi får och måste hantera personuppgifter på våra medarbetare. Mer information om detta finns på vår medarbetarwebben.

Marknadsföring och kommunikation

I syfte att marknadsföra våra utbildningar och sprida information om vår verksamhet producerar vi texter, bilder och filmer för såväl egna som andras kanaler. När vi gör detta inskaffar vi samtycke från de som medverkar i filmer och på bild.

I vissa sammanhang har vi inte möjlighet att begära samtycke, till exempel vid en öppen föreläsning med många personer i publiken. Om vi tar bilder eller filmar informerar vi om detta vid tillfället för att göra personerna medvetna om detta. Produktionen och publiceringen av text, bild och film och därmed personuppgiftsbehandlingen genomförs i syfte att informera om vår verksamhet, forskning och utbildning. Detta grundar sig på myndighetsförordningen och kallas för ”en uppgift av allmänt intresse”.

Vi använder oss både av vår egen webbplats och sociala medier såsom Youtube, Facebook, Instagram och Twitter.

Kontaktuppgifter

Begära registerutdrag eller rättelse

Du har rätt att kontakta oss för att få ett sk. registerutdrag med information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har också rätt till att återta samtycke till behandling av personuppgifter.

Detta gör du genom att kontakta oss antingen via e-post till registrator@fhs.se
Eller genom att skicka brev till
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör dina personuppgifter via e-post till dataskyddsombud@fhs.se

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att klaga hos Integritetsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Mer information

Försvarshögskolans regler för behandling av personuppgifter. Pdf, 916.4 kB.

Dela: