Sök

Sök

Utgivningsbevis

Försvarshögskolan har ett utgivningsbevis för webbplatsen www.fhs.se.

Detta innebär att Försvarshögskolans webbplats är skyddad enligt grundlag (Yttrandefrihetsgrundlagen). Försvarshögskolans webbplats har i och med detta samma skydd som traditionella massmedier. Det är alltså Yttrandefrihetsgrundlagen och inte Dataskyddsförordningen (GDPR) som främst reglerar webbplatsen.

Utgivningsbeviset betyder att vi inte behöver begära skriftligt tillstånd för att publicera bilder där personer avbildas eller artiklar där personer omnämns. Det har som syfte att underlätta administrationen kring dessa frågor. Vi vill däremot självklart så långt som möjligt be om lov i förväg kring dessa frågor. Om du som läser det här återfinns på en bild på vår webbplats utan din vetskap och inte vill finnas kvar, kontaktar du webbansvarig.

Skyddet innebär också att webbplatsen är skyddad från censur. Skyddet omfattar dock inte brott som regleras av annan lagstiftning, hit räknas bland annat förtal och hets mot folkgrupp. PUL gäller vid insamling och behandling av personuppgifter.

Ansvarig utgivare

Utgivningsbeviset betyder också att webbplatsen har en utpekad ansvarig utgivare. För närvarande är det Försvarshögskolans kommunikationschef. Den ansvariga utgivaren har det straffrättsliga ansvaret för innehållet på webbplatsen.

Kontakt

Dela: