Sök

Sök

Upphovsrätt på webbplatsen

Försvarshögskolan är ansvarig för allt material på webbplatsen fhs.se och dess underavdelningar. I vissa fall kan det röra sig om material från någon annan källa, detta anges då i anslutning till materialet.

Materialet på fhs.se får användas fritt så länge som källa anges och inga förändringar i det huvudsakliga innehållet görs.

Alla texter på informationssidorna får mångfaldigas och spridas både på papper och elektroniskt. Källa och datum ska alltid anges, eftersom fhs.se kontinuerligt uppdateras.

En del av materialet på webbplatsen som bilder och digitaliserade publikationer är upphovsrättsligt skyddade och får inte, utan medgivande från kommunikationsavdelningen, användas i andra sammanhang än de som anges i anslutning till materialet. Detta kan exempelvis gälla fotografier av medarbetare vid Försvarshögskolan.

Om material från fhs.se används ska detta göras på så sätt att Försvarshögskolan inte kan misskrediteras eller missuppfattas. Vid de fall som hänvisningar görs till innehåll på fhs.se ska detta ske noggrant så att inga missförstånd kring ursprungsinnehållet kan uppstå.

Gällande förfrågningar enligt ovan, kontakta webbansvarig.

Utgivningsbevis

Webbplatsen www.fhs.se omfattas av ett utgivningsbevis.

Dela: