Sök

Fusk och plagiat

Vid skrivande av examensarbete, uppsats, tentamen eller annan examinationsform är du som student skyldig att ta reda på de riktlinjer som gäller.

Vad är fusk?

Fusk är att på ett ohederligt sätt skaffa sig fördelar, försöka vilseleda eller bryta mot regler. Det är till exempel när någon använder otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, plagiering eller liknande vid prov eller när en studieprestation ska bedömas.

Fusk kallas också vilseledande vid studieprestationer.

Ibland är det tillåtet att använda hjälpmedel vid examination. I så fall ska kursansvarig lärare informera studenterna i förväg.

Åtgärder vid fusk

Enligt Högskoleförordningen har högskolan rätt att vidta åtgärder mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker fuska vid examination.

Disciplinära åtgärder som kan bli aktuella är varning eller avstängning. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studierPDF.

Vad är plagiat?

Plagiat är att använda någon annans arbete och få det att framstå som sitt eget.

Att direkt kopiera ett konstnärligt, vetenskapligt eller annat upphovsrättsskyddat verk utan att ange förlagan eller källan är plagiat, oavsett om det är verket i sin helhet eller mindre delar som kopieras. Det gäller även om du använder egna ord för att skriva om kopierade texter.

Källhänvisa och referera

För att undvika plagiat är det viktigt att du källhänvisar och refererar korrekt när du skriver akademiska texter i dina studier. På våra sidor om akademiskt skrivande hittar du tips på hur du gör.

Överklaga beslut

Dela: