Sök

Sök

Rättigheter och ansvar

Som student har du både rättigheter och ansvar. På de här sidorna kan du läsa om till exempel studentinflytande, arbete för likabehandling och vilka skyldigheter Försvarshögskolan har gentemot dig som student och tvärtom.

Påverka dina studier

Som student har du rätt att påverka. Det gäller både dina studier och livet på Försvarshögskolan i övrigt. De vanligaste sätten att påverka är genom kursvärdering eller via studentkårens representanter i Försvarshögskolans beslutande organ.

Lämna klagomål

Om du har råkat ut för något du tycker är fel eller något annat du är missnöjd med kan du göra din röst hörd genom att lämna klagomål.

Överklaga beslut

Om Försvarshögskolan har fattat ett beslut som går dig emot kan du överklaga. Det kan gälla till exempel tillgodoräknande, antagning eller examen.

Diskrimineringsfri högskola

På Försvarshögskolan gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Läs om vad som gäller och vart du kan vända dig om du eller någon annan är utsatt.

Fusk och plagiat

Vad räknas som fusk respektive tillåtna hjälpmedel? Vad räknas som plagiat? När du skriver examinationer är det viktigt att du känner till vilka regler som gäller.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig, särskilt om sjukfrånvaron riskerar att påverka dina studieresultat.

Alkohol och droger

Det är inte tillåtet att använda alkohol eller droger inom högskolans lokaler. Förbudet gällande alkohol omfattar inte organiserad mässverksamhet eller särskilda arrangemang där Försvarshögskolan gett tillstånd.

Dela: