Sök

Sök

Lämna klagomål

Om du har synpunkter på exempelvis betygsättning, bemötande från lärare, handledning eller utbildningskvalitet kan du skicka ett skriftligt klagomål.

Klagomålet skickar du till ansvarig studierektor för respektive ämne.

Ansvarig studierektor ska skyndsamt hantera klagomål och informera studenterna om eventuella beslut som fattas som följd. Klagomål ska alltid hanteras med hänsyn till de inblandades personliga integritet.

Observera att klagomål inte är samma sak som ett formellt överklagande av beslut.

Dela: