Sök

Studierektorer och programansvariga

Här kan du hitta studierektorer och deras kontaktuppgifter per ämne. Längst ner på sidan hittar du programansvariga.

Vad gör en studierektor?

En studierektor ansvarar för utbildningens upplägg. Till exempel samordnar studierektorn det mesta som har med undervisningen att göra, planering av kursupplägg och vad som står i kursplanerna.

Du kan vända dig till din studierektor för information om till exempel:

  • Examination eller omtentamen
  • Lämna klagomål

Försvarshögskolans studierektorer

Carina Lamont

Studierektor, Universitetsadjunkt

Carina.Lamont@fhs.se +46855342937

Officersprogrammet

Kersti Larsdotter

Studierektor, Docent, Universitetslektor

Kersti.Larsdotter@fhs.se +46 8-55342551

Forskarutbildning/doktorandprogrammet

Mikael Weissmann

Docent, Universitetslektor, Studierektor

Mikael.Weissmann@fhs.se +46 8-55342580

Avancerad nivå

Officersprogrammet

Emma Björnehed

Universitetslektor, Studierektor

Emma.Bjornehed@fhs.se
Jenny Madestam

Universitetslektor, Studierektor

Jenny.Madestam@fhs.se

Masterprogrammet

Jenny Madestam

Universitetslektor, Studierektor

Jenny.Madestam@fhs.se

Officersprogrammet

Fredrik Eriksson

Studierektor, Docent, Universitetslektor

Fredrik.Eriksson@fhs.se +46 8-55342860
Edward Deverell

Docent, Studierektor, Universitetslektor

Edward.Deverell@fhs.se +46 8-55342775

Forskarutbildning/doktorandprogrammet

Simon Hollis

Docent, Studierektor, Universitetslektor

simon.hollis@fhs.se +46 8-55342593

Försvarshögskolans programansvariga

Internationell operativ juridik - magisterprogram

Kandidatprogram i statsvetenskap och militärhistoria

Edward Deverell

Docent, Studierektor, Universitetslektor

Edward.Deverell@fhs.se +46 8-55342775

Krig, kultur och samhälle - masterprogram

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram

Eva Johansson

Senior rådgivare, Universitetsadjunkt

Eva.Johansson@fhs.se +46 8-55342649

Officersprogrammet

Stefan Smedman

Avdelningschef, Programchef Officersprogrammet

Stefan.Smedman@fhs.se

Högre officersprogrammet

Anders Palmgren

Avdelningschef, Programchef högre Officersprogrammet

Anders.Palmgren@fhs.se +46 8-55342641

Politik, säkerhet och krig - masterprogram

Chiara Ruffa

Docent, Universitetslektor

Chiara.Ruffa@fhs.se

Utveckling av system för försvar och säkerhet - masterprogram

Dela: