Sök

Sök

Studierektorer och programansvariga

Här kan du hitta studierektorer och deras kontaktuppgifter per ämne. Längst ner på sidan hittar du programansvariga.

Vad gör en studierektor?

En studierektor ansvarar för utbildningens upplägg. Till exempel samordnar studierektorn det mesta som har med undervisningen att göra, planering av kursupplägg och vad som står i kursplanerna.

Du kan vända dig till din studierektor för information om till exempel:

  • Examination eller omtentamen
  • Lämna klagomål

Försvarshögskolans studierektorer

Kontakt

Carina Lamont

Universitetslektor, Studierektor

Carina.Lamont@fhs.se +46855342937

Kontakt

Thomas Frisk

Militär lärare, Studierektor

Thomas.Frisk@fhs.se

Officersprogrammet

Forskarutbildning/doktorandprogrammet

Kontakt

Kersti Larsdotter

Universitetslektor Studierektor, Docent

Kersti.Larsdotter@fhs.se +46 8-55342551

Avancerad nivå

Kontakt

Linnea Gelot

Docent, Universitetslektor, Studierektor

Linnea.Gelot@fhs.se

Officersprogrammet

Kontakt

Emma Björnehed

Universitetslektor, Studierektor

Emma.Bjornehed@fhs.se

Kontakt

Masterprogrammet

Kontakt

Officersprogrammet

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Stefan Borg

Docent, Universitetslektor, Studierektor

Stefan.Borg@fhs.se

Masterprogrammet

Kontakt

Antoine Bousquet

Docent, Universitetslektor, Studierektor

Antoine.Bousquet@fhs.se +46 8-55342964

Forskarutbildning/doktorandprogrammet

Kontakt

Simon Hollis

Docent, Universitetslektor, Studierektor

simon.hollis@fhs.se +46 8-55342593

Försvarshögskolans programansvariga

Programansvarig är ansvarig för programmets utbildningsplan och för det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet inklusive programmets kvalitetsutvecklingsplan samt programutvärderingar.

Internationell operativ juridik - magisterprogram

Kandidatprogram i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

Kontakt

Stefan Borg

Docent, Universitetslektor, Studierektor

Stefan.Borg@fhs.se

Krig, kultur och samhälle - kandidat- och masterprogram

Kontakt

Krig och försvar - masterprogram

Kontakt

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram

Officersprogrammet

Högre officersprogrammet

Kontakt

Anders Palmgren

Programchef högre Officersprogrammet

Anders.Palmgren@fhs.se +46 8-55342641

Politik, säkerhet och kris - masterprogram

Kontakt

Antoine Bousquet

Docent, Universitetslektor, Studierektor

Antoine.Bousquet@fhs.se +46 8-55342964

Utveckling av system för försvar och säkerhet - masterprogram

Dela: