Sök

Sök

Studierektorer och programansvariga

Här kan du hitta studierektorer och deras kontaktuppgifter per ämne. Längst ner på sidan hittar du programansvariga.

Vad gör en studierektor?

En studierektor ansvarar för utbildningens upplägg. Till exempel samordnar studierektorn det mesta som har med undervisningen att göra, planering av kursupplägg och vad som står i kursplanerna.

Du kan vända dig till din studierektor för information om till exempel:

  • Examination eller omtentamen
  • Lämna klagomål

Försvarshögskolans studierektorer

Carina Lamont

Universitetslektor, Studierektor

Carina.Lamont@fhs.se +46855342937
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen soames.vatsel@fhs.se.

Officersprogrammet

Forskarutbildning/doktorandprogrammet

Kersti Larsdotter

Universitetslektor Studierektor, Docent

Kersti.Larsdotter@fhs.se +46 8-55342551

Avancerad nivå

Linnea Gelot

Docent, Universitetslektor

Linnea.Gelot@fhs.se

Officersprogrammet

Emma Björnehed

Universitetslektor, Studierektor

Emma.Bjornehed@fhs.se

Masterprogrammet

Officersprogrammet

Stefan Borg

Docent, Universitetslektor, Studierektor

Stefan.Borg@fhs.se

Masterprogrammet

Antoine Bousquet

Docent, Universitetslektor, Studierektor

Antoine.Bousquet@fhs.se +46 8-55342964

Forskarutbildning/doktorandprogrammet

Simon Hollis

Docent, Universitetslektor, Studierektor

simon.hollis@fhs.se +46 8-55342593

Försvarshögskolans programansvariga

Programansvarig är ansvarig för programmets utbildningsplan och för det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet inklusive programmets kvalitetsutvecklingsplan samt programutvärderingar.

Internationell operativ juridik - magisterprogram

Kandidatprogram i statsvetenskap

Stefan Borg

Docent, Universitetslektor, Studierektor

Stefan.Borg@fhs.se

Krig, kultur och samhälle - masterprogram

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram

Eva Johansson

Senior rådgivare, Universitetsadjunkt

Eva.Johansson@fhs.se +46 8-55342649

Officersprogrammet

Stefan Smedman

Programchef Officersprogrammet

Stefan.Smedman@fhs.se

Högre officersprogrammet

Anders Palmgren

Programchef högre Officersprogrammet

Anders.Palmgren@fhs.se +46 8-55342641

Politik, säkerhet och krig - masterprogram

Utveckling av system för försvar och säkerhet - masterprogram

Dela: