Sök

Sök

Säkerhet

Här hittar du information som du behöver känna till för din och andras säkerhet på Försvarshögskolan. Vid akuta allvarliga händelser - ring 112 till polis eller räddningstjänst!

Receptionen/vakten

Hos skyddsvakterna i receptionen anmäler du till exempel stöld och förlust av passerkort, nycklar och liknande, brott eller misstanke om brott och säkerhetsbrister. Vi brådskande ärenden nås vakten på 070 327 01 12.

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns placerad utanför receptionen/vakten i huvudbyggnaden på Drottning Kristinas väg 37.

Försvarshögskolan som skyddsobjekt

Som skyddsobjekt har Försvarshögskolan ett ökat juridiskt skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Personer som vistas inom skyddsobjektet är skyldiga att på begäran av den som vaktar skyddsobjektet identifiera sig, underkasta sig kroppsvisitation och undersökning av fordon som medförts till platsen.

Vem får vistas i Försvarshögskolans lokaler?

Tillgången till lokaler för studenter och anställda regleras genom personligt passerkort.

Allmänheten har tillträde till Försvarshögskolans huvudbyggnad på Drottning Kristinas väg 37 via huvudentrén under vardagar kl. 7.30-17.00. Tillträdet innefattar öppna ytor på plan 2 och 3 samt Anna Lindh-Biblioteket och Café Propellern. För att besöka övriga lokaler krävs besökstillstånd.

Om högskolan är stängd för allmänheten får du som student inte ta med dig några gäster.

Mässen

På grund av höjd terrorhotnivå får studenter inte ta med gäst till Mässen. Detta gäller tills annat meddelas.

Fyslokaler

Fyslokalerna är öppna för studenter på vardagar kl. 7.00-22.00. Militära uppdragsstuderande och anställd personal har tillträde dygnet runt. Obehöriga får inte vistas i lokalerna.

Säkerhetsskyddsanalys

Försvarshögskolan har genomfört och fastställt den säkerhetsskyddsanalys som föreskrivs i Säkerhetsskyddslagen.

Den kompletta analysen är sekretessbelagd men för att kunna sprida information och kunskap om säkerhetsskyddet, vilket är grundläggande för att detta ska fungera, har en öppen del tagits fram för medarbetare, studenter och deltagare.

Ladda ner Säkerhetsskyddsanalys 2020 (öppen del) här Pdf, 1.7 MB.

Dela: