Sök

Sök

Passerkort

På Försvarshögskolan har studenter och anställda ett personligt passerkort. Det är viktigt att du känner till vilka regler som gäller för ditt kort och vad du ska göra om du tappar bort det.

Du kan hämta ut ditt passerkort hos receptionen/vakten när du har registrerat dig på din kurs eller ditt program, dock tidigast höstterminens respektive vårterminens första dag. Kortet är personligt och ger dig tillträde till lokaler på Försvarshögskolan som inte är öppna för allmänheten. För ditt passerkort gäller följande:

  • Kortet får inte lånas ut.
  • Passerkortet är personligt och är kopplat till en kod. Förvara aldrig kortet och koden tillsammans.
  • Släpp inte in personer som inte har eget passerkort i sektionerade delar av lokalerna (där det krävs passerkort för inpassering).
  • Kortet är omärkt för att inte visa vart det går. Märk därför inte ditt kort och förvara det inte heller med annan information som kan härledas till Försvarshögskolan.

Notera att Försvarshögskolans lokaler har olika öppettider och att din tillgång till lokalerna kan variera. I samband med att du får ditt inpasseringskort meddelas vilka tider du får vistas i lokalerna.

Om du tappar bort eller förlorar ditt passerkort ska du genast spärra kortet genom att meddela vakten i receptionen.

Om du inte hittar kortet inom en vecka kan du bli skyldig att ersätta det mot en kostnad av 100 kronor.

Om du har glömt eller tappat bort ditt passerkort kan du låna ett i receptionen mot uppvisande av id-handling.

Lånekortet är giltigt samma dag fram till midnatt och ska lämnas tillbaka dagen därpå. När du använder lånekort är ditt eget kort spärrat av säkerhetsskäl.

När du avslutar dina studier lämnar du tillbaka ditt passerkort i receptionen. Om receptionen är stängd finns en brevlåda för passerkort vid huvudingången.

Dela: