Sök

Sök

Brand och utrymning

Vid utrymningslarm ljuder en ihållande signal. Lämna huset genom närmaste nödutgång.

Vid brand

  • Undsätt – om det går – de som är i uppenbar fara.
  • Släck branden om det bedöms möjligt.
  • Stäng fönster och dörrar för att förhindra spridning.
  • Tryck på brandlarmsknapp och ring 112.
  • Utrym till Triangelparken.

Nödutgångarna är markerade med gröna nödutgångsskyltar. Orientera dig i lokalerna och kontrollera var din närmaste nödutgång finns.

Brandutrustning

Brandutrustning i form av brandlarm, brandsläckare och brandfilt finns. Du är aldrig längre än 25 meter från en brandsläckare, oavsett i vilken av Försvarshögskolans byggnader du befinner dig i. De är utmärkta med symboler för larm och brandsläckare. Orientera dig om var i lokalerna utrustningen finns.

Nödhandtag

Nödhandtag finns på nödutgångar och får endast användas vid utrymning. När nödhandtag används utlöses ett larm. Om du använder ett nödhandtag av misstag, stanna kvar tills att skyddsvakt kommer för att förhindra att obehöriga tar sig in.

Återsamlingsplats

Återsamlingsplatsen är i Triangelparken tvärs över gatan från huvudentrén till huvudbyggnaden (Drottning Kristinas väg 37).

Bild på Triangelparken med Försvarshögskolans huvudentré på Drottning Kristinas väg 37 i bakgrunden.

Triangelparken.

Dela: