Sök

Brand och utrymning

Vid utrymningslarm ljuder en ihållande signal. Lämna genast huset genom närmaste nödutgång.

Nödutgångarna är markerade med gröna nödutgångsskyltar. Orientera dig i lokalerna och kontrollera var din närmaste nödutgång finns.

Återsamlingsplats

Återsamlingsplatsen är i Triangelparken tvärs över gatan från huvudentrén till huvudbyggnaden (Drottning Kristinas väg 37).

Bild på Triangelparken med Försvarshögskolans huvudentré på Drottning Kristinas väg 37 i bakgrunden.

Triangelparken.

Brandutrustning

Brandutrustning i form av brandlarm, brandsläckare och brandfilt finns. Du är aldrig längre än 25 meter från en brandsläckare, oavsett i vilken av Försvarshögskolans byggnader du befinner dig i. De är utmärkta med symboler för larm och brandsläckare. Orientera dig om var i lokalerna utrustningen finns.

Dela: