Sök

Sök

Försvarshögskolans digitala larm- och ledningssystem

För att öka tryggheten för medarbetare och studenter och snabbt kunna agera vid oväntade händelser använder Försvarshögskolan ett digitalt larmsystem. Systemet utgår från en mobilapp som heter Cosafe för medarbetare och Coalert för studenter. Alla medarbetare ska ha appen på sin tjänstemobil och studenter uppmanas ladda ner Coalert.

Larm- och ledningssystemet Cosafe är en mobilapplikation som kan utlösa larm i form av en kraftig ljudsignal och även användas för krisledning och kriskommunikation. Coalert är en enklare version med enkelriktad kommunikation. Cosafe, som har möjlighet till en dubbelriktad kommunikation, ger möjlighet att kommunicera vid en händelse och leda respons mot händelsen.

Del av krisledningsorganisationen

De båda apparna är centrala funktioner i Försvarshögskolans larm- och ledningssystem för säkerhet och trygghet och integrerade till lärosätets säkerhets- och krisledningsorganisation.

Cosafe och Coalert är endast avsett för trygghets- och säkerhetsrelaterade händelser och får inte användas i andra sammanhang. Apparna ersätter heller inte andra kommunikationssystem. Samtliga medarbetare och studenter har möjlighet att utlösa ett larm både Cosafe och Coalert. Appen för studenter, Coalert, har inte stöd för tvåvägskommunikation

Larmet kan segmenteras på olika målgrupper och möjliggör därmed att information snabbt kommer till rätt personer. Vid larm kan den som larmar, om situationen medger, skriva meddelande till alla studenter och medarbetare och berätta vad som hänt. Det kan till exempel betyda att fler kan sätta sig i säkerhet eller vidta andra åtgärder för att skydda sig själva och andra. Medarbetare som är i säkerhet kan även fortsatt meddela övriga, inklusive krisledningsorganisationen, sina iakttagelser och potentiellt bidra till ytterligare säkerhetsåtgärder för att hantera händelsen.

Larmet kan startas av alla medarbetare och skickas sedan vidare av säkerhetsgruppen till alla berörda, inklusive studenter. Larmet är till för att snabbt uppmärksamma alla om ett pågående hot eller angrepp.

Larmet ska användas vid pågående dödligt våld eller hot (PDV), som när en eller flera gärningsmän angriper en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda och skada så många som möjligt.

Larm som kan skickas till alla eller enbart till FHS säkerhetsorganisation inklusive skyddsvakter, som gör första bedömning av en inträffad händelse. Medarbetare som uppfattar misstänkta beteenden eller föremål, kan larma FHS säkerhetsorganisation som gör första bedömning undersökning. Larmet ska användas till exempel vid:

  • Misstänkt föremål, såsom väska som bör undersökas omgående eller misstänkt farlig försändelse.
  • Misstänkt beteende.
  • Person som beter sig misstänksamt i närheten av eller inom skyddsobjektet, stölder eller andra förseelser och brott
  • Fastighet, t ex strömbortfall/elavbrott/IT-incidenter

Larm för övning och utbildning

Larmet kommer att användas vid utbildning och övning av FHS säkerhetsorganisation och krisledningsorganisation. Varje kvartal kommer larmet att testas mot alla medarbetare och studenter. Särskild information går ut inför övningslarm.

Installationsguide

Notera att du måste ange en aktiveringskod (skickas under januari 2024) för att kunna aktivera tjänsten på din mobiltelefon.

Så här kommer ni igång med CoAlert

CoAlert appen är gratis att ladda ned och du gör enligt följande för att komma igång:

  1. Ladda ned appen CoAlert från App Store eller Google Play
  2. Tillåt viktiga varningar och notiser (i mobilens inställningar)
  3. Ange koden du hittar i mejlet (skickas under januari 2024) som skickas till din FHS studentmejl, och anslut (Kontakta IT-service om du saknar mejlet).

Du är nu ansluten till din grupp och kan ta emot larm och viktiga meddelanden från Försvarshögskolan!

Coalert-logotype

Lär dig mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har filmer och en kurs som ger dig ytterligare kunskap om säkerhet.

MSB:s filmer om säkerhet i offentlig miljö

MSB webbkurs terrorberedskap

Dela: