Sök

Antagen till utbildning

Välkommen som ny student på Försvarshögskolan! Här finns allt du behöver veta och göra nu.

Under tiden mellan antagningsbesked och studiestart finns några saker du behöver göra. För att inte missa några viktiga förberedelser kan du ta hjälp av checklistan nedan.

Checklista inför studiestart

Antagningsbeskedet kommer i juli om studierna börjar på hösten och i december om studierna börjar på våren. Om du har blivit antagen, eller fått en reservplats i urval 1 behöver du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på "mina sidor" på antagning.se.

Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv efter urval 2 behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

Aktuella datum

På sidan "viktiga datum" på antagning.se kan du se exakt när antagningsbeskedet kommer och när du senast måste tacka ja.

På sidan kan du också läsa mer om antagningsbesked 1 och antagningsbesked 2.

Förlängda datum till höstterminen 2021: På grund av pandemin har Universitets- och högskolerådet (UHR) senarelagt sista kompletteringsdagen till 5 juli. Det innebär att antagningsbeskedet kommer 16 juli, vilket är lite senare än vanligt. Läs mer på antagning.se om de förlängda datumen och vad som är viktigt för dig att tänka på.

Antagen med villkor

Du behöver tacka ja till din plats även om du blivit antagen med villkor. Att bli antagen med villkor innebär att du måste uppfylla villkoret innan du kan registrera dig på utbildningen.

Reservantagning

Efter att ordinarie registreringsperiod har stängt kommer Försvarshögskolan att påbörja reservantagningen till de utbildningar som inte blivit fyllda. Till höstterminens kurser kommer reservantagningen att ske under vecka 34.

Om du som reserv har mottagit ett nytt antagningsbesked och mejl med ett platserbjudande från Försvarshögskolan ska du registrera dig för att behålla din plats på utbildningen. Information om hur du registrerar dig hittar du under punkten tre ”Registrera dig”.

Som bekräftelse på din registrering kommer du få ett mejl från vår IT-avdelning med information om hur du aktiverar ditt FHS-konto. Mejlet kommer att skickas till den mejladress som finns angiven i Ladok.

Vi kontaktar endast reserver på mejl. Kom ihåg att även kontrollera din skräppost. Försvarshögskolan har inget upprop dit du kan komma för att ta en studieplats i anspråk.

Om du vill ansöka om studiemedel från CSN gör du det på "Mina sidor" på csn.se. Ansök i god tid.

Terminstider

När du ansöker om studiemedel kan du behöva ange studietid, till exempel när terminen börjar och slutar.

Som ny student behöver du registrera dig i studiedokumentationssystemet Ladok. Registrering är obligatoriskt för dig som antagits i urval 1 eller urval 2 och krävs för att du ska behålla din plats.

För dig som antas under urval 1 eller urval 2 till höstterminen 2021 öppnar registreringen kl. 10.00 den 16 augusti och stänger den 22 augusti. Därefter öppnar registreringsperioden för reservantagna.

Du som är antagen med villkor kan inte registrera dig innan ditt villkor tagits bort i antagningssystemet. För att kunna registrera dig behöver du kontakta Försvarshögskolans antagningshandläggare så fort du uppfyller villkoret. De kontrollerar då din behörighet så att du kan registrera dig.

Läs mer på : Antagen med villkor

Vanliga orsaker till att du inte kan registrera dig

  • Registreringsperioden är inte öppen.
  • Du är antagen med villkor. Läs mer på Antagen med villkor

När du registrerat dig skapas automatiskt ett studentkonto (FHS-konto) som du använder för att logga in på bland annat studentmejl, lärplattform och bibliotekets webbplats.

Dina inloggningsuppgifter skickas till den mejladress du har angett i Ladok i samband med registreringen. Observera att det kan ta upp till 12 timmar innan mejlet med inloggningsuppgifterna kommer.

Har du inte fått dina inloggningsuppgifter, börja med att kontrollera din skräppost. Om du behöver hjälp med inloggningsuppgifterna till ditt FHS-konto, kontakta helpdesk@fhs.se.

När du är registrerad och har ett FHS-konto kan du se ditt fullständiga schema och logga in i lärplattformen Canvas

Schema

Hitta schema (du kan se en enklare version av schemat innan du är registrerad)

Lärplattform (Canvas)

När du aktiverat ditt FHS-konto kan du logga in i lärplattformen Canvas.

Canvas är det digitala navet för dina studier. Där hittar du kursspecifika ytor med till exempel kursbeskrivning, föreläsningsmaterial, inlämningsuppgifter, diskussionsforum och utvärderingsformulär.

Program för distansundervisning (Zoom)

På Försvarshögskolan används programmet Zoom för distansundervisning. Läs Anna Lindh-bibliotekets guide för Zoom.

Kursplan och kurslitteratur

Vi rekommenderar att du läser igenom kursplan och litteraturlista för din första kurs innan du börjar. På så vis är du förberedd på studiestarten och kan köpa din kurslitteratur i god tid. Se kursplaner och kurslitteratur för program.

Kursplaner och kurslitteratur för fristående kurser hittar du på respektive kurssida. Gå till sök utbildning för att hitta din kurs.

I samband med registrering skapas ditt personliga passerkort. Du hämtar kortet i receptionen i Försvarshögskolans huvudbyggnad på Drottning Kristinas väg 37.

Höstterminen 2021

Du kan hämta ut ditt passerkort från och med den 30 augusti Ta med giltig legitimation.

Om undervisningen på din kurs eller ditt program sker på distans på grund av Covid-19 går det bra att hämta kortet först när du behöver tillgång till Försvarshögskolans lokaler.

Den 30 augusti börjar dina studier. Då är du välkommen till en digital introduktionsdag för nya studenter på Försvarshögskolan. Inbjudan med länk skickas till den e-postadress du har angett på antagning.se.

Program för introduktionsdagen hittar du här

Studiesociala utskottet vid Försvarshögskolans studentkår arrangerar introduktionsaktiviteter under vecka 35 och vecka 36. Ser mer i följande nyhet.

Covid-19: information till nya studenter

Försvarshögskolans inriktning mot bakgrund av lättnader i coronarestriktioner

Regeringens och FHM:s plan för att gradvis införa lättnader i coronarestriktionerna innebär att vi som lärosäte successivt kan öppna upp för mer campusbaserad undervisning. Detta ska fortfarande ske med restriktioner som möjliggör en smittsäker återgång och med beredskap för att kunna återgå till distansundervisning om läget åter skulle försämras.

Försvarshögskolans rekommendationer för höstterminen 2021

  • Campusbaserad undervisning tillåts under coronasäkra former, det vill säga under förutsättning att vi håller avstånd och undviker trängsel. Våra undervisningslokaler har coronarelaterade begränsningar i antal personer som får vistas i lokalerna samtidigt.
  • Föreläsningar genomförs på distans till minst den 1 oktober, eller tills ny information ges.
  • Undervisningen ska planeras så att studenter med sjukdomssymptom kan tillgodogöra sig undervisningen. Det kan behövas olika typer av insatser som t.ex. kompletteringsuppgifter, hybridförsedda salar där studenter kan medverka i realtid samt andra mobila lösningar.
  • Vi ber er studenter dock fortsatt vara restriktiva både i frekvens och antal personer i sällskap vid informella aktiviteter för studenter såsom grupparbeten och studier i våra lokaler. Detta för att undvika trängsel och risken för smitta som kan innebära att vi får stänga ner igen.

Försvarshögskolans rekommendationer från 1 oktober

  • Från vecka 40 räknar vi med att kunna öppna upp mer om krav på att undvika trängsel lyfts och vi därmed kan använda lokalerna fullt ut. Mer information kommer

Försvarshögskolans allmänna riktlinjer för studenter rörande Covid-19. (Informationen uppdateras löpande.)

Rundvandring på Försvarshögskolan

Nyfiken på din nya studiemiljö? Följ med ordförande i studentkåren på en rundvandring på Försvarshögskolans campus.

Observera att rutiner för bibliotekslån har ändrats sedan filmen producerades. Läs mer om lån på Anna Lindh-bibliotekets webbplats.

Efter studiestart

Här på studentportalen hittar du det mesta du behöver veta under studietiden. För att din studiestart ska vara så enkel som möjligt har vi här samlat det som är bra att känna till redan från start.

På Försvarshögskolan har du tillgång till flera IT-resurser för att underlätta dina studier. Om du har frågor kan du få hjälp av vår Helpdesk, antingen på plats eller via mejl eller telefon.

Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och specialbibliotek med inriktning mot försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Som student har du tillgång till biblioteket på Drottning Kristinas väg. Där finns studieplatser, grupparbetsplatser och en tyst zon. Studenter på Officers­programmet har också tillgång till biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg.

Resurser och stöd på biblioteket

Biblioteket stödjer dig som student i akademisk informationssökning och användning av referens­hanteringsprogram inför arbete med inlämningsuppgifter eller uppsatsskrivande. Det finns möjlighet att ställa frågor via exempelvis chatt eller boka handledning. Till dig med funktions­nedsättning erbjuder biblioteket också läsprogram, talböcker och annan anpassad media.

Du når alltid bibliotekets elektroniska resurser via bibliotekets webbplats. Du loggar in med ditt FHS-konto.

Digitala verktyg

Biblioteket ansvarar för Försvarshögskolans digitala verktyg, till exempel lärplattformen Canvas och e-mötesverktyget Zoom.

Lärplattformen Canvas fungerar som ett digitalt klassrum och det är där du exempelvis hittar kursinformation, lämnar in uppgifter och kommunicerar med studiekamrater och lärare. Zoom används vid genomförande av seminarier eller föreläsningar i realtid. Om du har frågor om de digitala verktygen, kontakta lms@fhs.se.

Försvarshögskolan är ett skyddsobjekt. Därför finns skyddsvakter i våra lokaler och alla studenter har ett personligt passerkort.

På Försvarshögskolan finns flera olika former av stöd som kan hjälpa dig med studierna och att må bra under din tid som student.

Som student har du rätt att påverka. Det gäller både dina studier och livet på Försvarshögskolan i övrigt. Det finns flera sätt att engagera dig på — du kan till exempel bli medlem i Försvarshögskolans studentkår.

Examinator

En examinator är även den som fastställer ett betyg i Ladok. Det är även till examinator man vänder sig för att få sitt betyg omprövat.

Studierektor

En studierektor ansvarar för det mesta som rör ett visst ämne, till exempel statsvetenskap eller krigsvetenskap. Till studierektorn kan du bland annat vända dig om du har klagomål.

Programansvarig

Programansvarig har ett övergripande och sammanhållande ansvar för programmen på Försvarshögskolan. Varje program har en programansvarig.

Studie- och yrkesvägledare

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp med allmänna studiefrågor, tips och råd kring studieteknik och studievanor eller diskutera framtiden efter studierna.

Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS)

På FUS arbetar bland annat studievägledare, examenshandläggare och antagningshandläggare. Hit kan du vända dig om du har frågor som rör studieuppehåll, undantag från behörighetskrav eller andra studieadministrativa frågor. Kontakt: fus@fhs.se

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen bemannas av personal från FUS och här kan du hämta din rättade tentamen samt få hjälp med enklare frågor.

Dela: