Sök

Sök

Hybrid och e-möten

I FHS Zoom har du som anställd eller student möjlighet att ha möten utan tidsbegränsning och med ett obegränsat antal deltagare. Verktyget är lätt att komma igång med. Tekniken med ljud och bild fungerar mycket bra.

For information about digital meetings in Zoom in English, please scroll this page.

Skapa ett konto på FHS Zoom

  1. Gå till startsidan för Zoom
  2. Klicka på knappen Sign in (, tryck SSO, välj FHS-SE)
  3. Logga därefter in med ditt FHS-konto, så skapas ditt konto på Zoom.

Zoom klient

Första gången du öppnar ett Zoom-möte så laddas en klient ner på din dator. Skulle den inte göra det så kan du ladda ner den från Zooms supportsida.

» Ladda ned klient till Zoom 

Skapa möteslänk

Skapa en möteslänk till ett återkommande möte som du kan använda för dina föreläsningar online. Länken kan sedan läggas in i Canvas så att studenterna lätt hittar till föreläsningen.

» Skapa möteslänk

» Funktioner för säkra möten i Zoom

Logga in till Zoom-appen på din dator

När man loggar in till Zoom är det viktigt att man använder sitt FHS-konto. För att göra det ska man välja att logga in med SSO och sedan skriva FHS-SE som domän. 

» Logga in till Zoom-appen

Inspelning i Zoom

Med Zoom kan du spela in ditt möte, spara filen lokalt och ladda upp den i din undervisningsmiljö (till exempel via FHS Play).

» Så här spelar du in i Zoom

Användning av Zoom vid föreläsning i Sverigesalen

Du startar ditt Zoommöte genom att skriva in ditt mötes-ID på den iPad som finns i talarstolen. Se till att du har ditt mötes-ID tillgängligt innan du kommer till salen. Din egen dator används endast som presentationsdator.

Zoom app

Zoom finns även som app för mobila iOS och Android-enheter. Appen heter ZOOM Cloud Meetings.

Zoom-kompass för bra möten

Försvarshögskolans Zoom-kompass ger rekommendationer för ett effektivt och respektfullt digitalt möte. Genom att följa några gemensamma spelregler hjälper vi varandra att navigera digitalt.

» Till Zoom-kompassens riktlinjer för bra Zoom-möten

Att arbeta och undervisa på distans med Zoom

» Tips och hjälp från Högskolan Kristianstad om mötet och undervisning

Mer information om Zoom

Tjänsten driftas av NORDUnet som är ett nordiskt samarbete mellan universitetsnätverk. Här hittar du en allmän beskrivning av tjänsten.

» Länk till NORDUnets webbplats 

På Zooms webbplats hittar du manualer och information om e-mötestjänsten

» Läs mer på Zooms webbplats 

Gruppindelning i Zoom

För att använda funktionen Breakout Rooms måste du vara värd (host) i rummet.

» Funktionen Breakout Rooms

» Förbered Breakout Rooms innan mötet

In English:

Digital meetings in Zoom

FHS Zoom allows you to have meetings without limits on duration or number of participants. It is easy to use and has good video- and audio quality.

Create an FHS Zoom-account

  1. Go to our Zoom homepage.
  2. Choose ’Sign In
  3. Log in with your FHS account. This will create your linked Zoom account.

Zoom Client

When you start your first meeting in Zoom, the client will automatically download to your device. If this isn’t the case, it is available for download on the Zoom support page.

» Zoom Client Download

Create a reusable link to your meeting room. You can share this link to your classmates for group assignments etc.

» Zoom Meeting Link

Zoom Application login

When you log in to Zoom on your device, it is important to use your FHS account. To login this way, choose Login with SSO, and use the domain name FHS-SE.

» Zoom Login

Recording Zoom meetings

Using Zoom you can record your meetings and save them on your device for later playback.

» Recording Zoom Meetings

Zoom App

There is an iOS and Android app available called ZOOM Cloud Meetings.

Dela: