Sök

Sök

FHS LMS - användning och inlogg för dig som utbildar

Försvarshögskolan använder en lärplattform, ett LMS (learning management system). Där finns bland annat utbildningsmaterial, kursuppgifter och utvärderingar

Drop in varje dag

Som hjälp för att komma igång med lärplattformen och förbereda din kurs erbjuder vi öppna workshops varje dag i Zoom:

Aktuella tillfällen finns i kalendern för gruppen FHS LMS & andra digitala lärandemiljöer på MITT FHS, samt i kalendern för kursen Introduktion till Canvas i lärplattformen.

Ta gärna en titt på Högskolan i Kristianstads pedagogiska och omfattande lärarresurs.

Kursmallar

I syfte att underlätta navigering och öka igenkänning mellan kurser så finns nu kursmallar tillgängliga. Som lärare kan du importera en kursmall och anpassa den till din kurs. Se manual Kursmallar i Canvas LMS.

Ladokkurser

Kursytor skapas automatiskt för alla kurser som registreras i Ladok, samt populeras med studenter. Du kan förbereda din kurs innan dess genom att skapa ett utkast till din kurs. Därefter importerar du allt innehåll till den skarpa kursytan. Se manual Importera kursinnehåll.

Kursvärderingar

För kursvärderingar och andra undersökningar används ett separat enkätverktyg. Inloggning sker med FHS-konto och manualer finns inbyggda i systemet. Se mer information om enkätverktyget.

Frågor eller support, kontakt

För mer information eller support kontakta FHS IT-pedagoger på lms@fhs.se eller skicka en supportfråga via vårt formulär.

Hantering av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen skall information om behandling av personuppgifter lämnas till de registrerade. I Canvas LMS registreras Försvarshögskolans personal, studenter och deltagare inom projekt för att kunna genomföra utbildning, för att underlätta kommunikation samt för att underlätta utsökning och radering av användarkonton efter avslutad utbildning. De uppgifter som registreras är: förnamn, efternamn, kurs, användarnamn och e-postadress.

Ansvar för information och kursmaterial

Kursansvariga, lärare och annan personal samt studenter ansvarar för det material som hon eller han laddar upp eller på annat sätt tillgängliggör i LMS. Det innebär att det material som laddas upp eller på annat sätt tillgängliggörs där ska vara anpassat för utbildningsändamål.

Materialet får inte vara hemligt eller sekretessbelagt enligt de anvisningar som finns i FHS ledningsordning. Materialet får inte heller strida mot upphovsrätten eller dataskyddsförordningen (GDPR).

Dela: