Sök

Sök

Sunet Survey

Sunet Survey är ett enkätverktyg för att göra webbaserade undersökningar. Vid Försvarshögskolan används Sunet Survey till såväl kursvärderingar som andra typer av enkäter från och med vårterminen 2023

Kursvärderingar

Kursvärderingsmallar via Sunet Survey är integrerade i Canvas och innebär minimalt med arbete. Som lärare skapar du en standardenkät för kursvärdering på under tre minuter. Det är möjligt att lägga till egna frågor. När kursvärderingen publiceras går ett mail till studenterna i kursen. Påminnelser skickas ut efter 5 och 10 dagar till de som inte har besvarat enkäten. Den lärare som har skapat enkäten får tillgång till en sammanställd rapport efter att enkäten har stängts.

Kursvärderingar för poänggivande kurser nås från kursmenyn inne i Canvas:

Kursvärdering i Canvas

Del 1: Publicera kursvärderingar med Sunet Survey

Del 2: Publicera kursvärderingar med Sunet Survey [språkinställningar, enklare tilläggsfrågor till mallen]

Del 3: Publicera kursvärderingar med Sunet Survey (tilläggsfrågor med avancerad frågekonstruktion)

Kursvärdering med Sunet Survey: hämta rapport

Övriga enkäter

Sunet Survey får användas kostnadsfritt av anställda och studenter vid Försvarshögskolan. Du kan skapa frågeformulär och distribuera undersökningar via länk eller e-post.

  • Alla anställda har användarbehörighet i systemet. Du loggar in med ditt FHS-konto
  • Studenter som vill skapa enkäter använder sitt studentkonto vid inloggning
  • Forskare som vill använda Sunet Survey för insamling av forskningsdata bör kontakta systemförvaltaren för ytterligare information

Sunets enkätverktyg nås och administreras via en webbläsare. Enkäter och rapporter hanteras och lagras inom EU/EES. Sunet Survey är ett kommersiellt IT-system som har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling.

» Mer om Sunets enkätverktyg

» Mer information från leverantören Artologik

Instruktionsvideor skapade av leverantören Artologik:

Dela: