Sök

Sök

För dig som forskar

Vi på Anna Lindh-biblioteket hjälper dig gärna med frågor som rör vetenskaplig publicering, referenshantering och informationssökning.

Boka handledning

Du som är doktorand eller forskare vid FHS kan boka handledning med en bibliotekarie genom att mejla alb@fhs.se. Vi kan hjälpa dig med följande:

  • Sökteknik, sökord, val av söktjänst samt hur du strukturerar din informationssökning
  • Hur du registrerar dina publikationer i DiVA
  • Referenshantering och referenshanteringsprogrammet EndNote
  • Val av publiceringskanal
  • Öppen tillgång och finansiering av publiceringsavgifter (APC)
  • Hur du skaffar ett ORCid » Läs mer om ORCid

Publicering och DiVA

Anna Lindh-biblioteket förvaltar Försvarshögskolans publiceringsdatabas DiVA. Vi kan hjälpa dig att registrera forskningspublikationer i DiVA och svara på DiVA-relaterade frågor. Det går också bra att kontakta oss om du har funderingar kring FHS Policy för Vetenskaplig publicering eller behöver stöd i valet av publiceringskanal.

» Läs mer om publicering

» FHS policy för Vetenskaplig publicering

Referenshanteringsprogram

Under hösten 2023 påbörjar vi vår support till referenshanteringsprogrammet EndNote. Behöver du applikationer för referenshantering kan biblioteket rekommendera ett flertal gratis-appar.

» Referenshanteringsprogram

Fjärrlån och inköpsförslag

Om den litteratur du behöver till din forskning inte finns på biblioteket beställer vi den som fjärrlån alternativt köper den.

» Kontakta oss för inköpsförslag

» Läs mer om fjärrlån

Tips: digitalt stöd av PhD on Track

PhD on Track är en resurs från Norge som är en hjälp för dig som är i början av ditt doktorandprojekt, men även för dig som funderar på att doktorera. Webbsidan ger tips på hur du kan lära dig om ditt område och bedöma litteraturen. PhD on Track tar också upp hur man refererar. Sidan kan ge råd kring publicering och Open Access. PhD on Track har vissa sidor kring bibliometri, men dessa är mer riktade mot Norge och Danmark.

» Phd on track

Samlat forskarstöd på MittFHS

All information rörande forskning och forskarstöd hittar du på Försvarshögskolans intranät MittFHS. Här kan du läsa om allt från ansökan och finansiering till publicering av forskning.

» För dig som forskar

Dela: