Sök

Sök

Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram gör det lättare för dig att samla och organisera de källor du ska använda i en uppsats eller i ett forskningsprojekt.

Mendeley

Med hjälp av programmen kan du samla, organisera och presentera dina referenser. Du slipper att skriva bibliografier eller referenslistor för hand.

Det finns flera olika referenshanteringsprogram och Anna Lindh-biblioteket erbjuder stöd och utbildning för Mendeley.

Alla anställda vid Försvarshögskolan och övriga med FHS-dator har Mendeleys programvara installerad.

Som student kan du själv installera programvaran på din privata dator.

Med Mendeley kan du:

  • Bygga upp en egen databas med dina referenser
  • Sortera dina referenser i mappar
  • Överföra referenser från databaser och kataloger till Mendeley
  • Hämta dina referenser från Mendeley till det dokument du arbetar i
  • Skapa källförteckningar
  • Dela med dig av dina referenser till andra
  • Söka i Mendeleys egen databas av vetenskapliga artiklar

Mendeley kan du använda både lokalt på din dator eller genom programmets webbplats. Du kan synkronisera dina referenser mellan dessa lägen och på så sätt säkerställa att du kommer åt dem var du än befinner dig.

» Gå till Mendeleys webb

» Gå vidare till guider på Mendeleys webb

Zotero

Zotero är ett annat fritt program som kan användas för hantering av referenser. Biblioteket ger inte stöd i Zotero.

» Läs mer på Zoteros webbplats

» Guide till Zotero / Karlstads universitetsbibliotek

Dela: