Sök

Sök

Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram gör det lättare för dig att samla och organisera de källor du ska använda i en uppsats eller i ett forskningsprojekt. Du slipper att skriva referenser och referenslistor för hand. Det finns flera olika referenshanteringsprogram, Anna Lindh-biblioteket rekommenderar Endnote.

Endnote

Med Endnote får du som student på Försvarshögskolan support för programvaran. Är du anställd eller student på Högre OfficersProgrammet har du redan programmet installerat på din dator. Övriga studenter på Försvarshögskolan kan kostnadsfritt ladda ned programmet på privat dator.

Endnote är ett referenshanteringsprogram som kan användas för att hitta, samla, ordna och hantera referenser och fulltexter. Programmet är integrerat med Word och andra ordbehandlare och kan användas för att infoga referenser och skapa referenslistor från ditt Endnote-bibliotek.

Du kan också dela och ha gemensamma referensbibliotek med andra användare. Något som kan underlätta vid samarbeten.

Endnote kan också hjälpa dig med att matcha din text mot en relevant tidskrift eller formatera din text i enlighet med en tidskrifts anvisningar.

Tillgång till fulltexter via "Find full Text"

För att Endnote ska kunna tillgå och ladda ner fulltexter till resurser som Anna Lindb-biblioteket prenumererar på behöver du skriva in följande länkar under ”Edit > Preferences > Find full text”:

OpenURL Path:
https://anna-lindh.primo.exlibrisgroup.com/view/uresolver/46LIBRIS_ALB_INST/openurl?

URL:
https://login.proxy.annalindhbiblioteket.se/login?url=

 

För mer information och närmare instruktioner kring hur du använder de olika funktionerna, se följande webbsidor och guider:

» Gå till Karolinska institutets guide till Endnote 20

» Gå till Endnotes officiella guider

Mendeley

Mendeley är ett fritt program som du använda både lokalt på din dator eller genom programmets webbplats. Du kan synkronisera dina referenser mellan dessa lägen och på så sätt säkerställa att du kommer åt dem var du än befinner dig.

» Gå till Mendeleys webb

» Gå vidare till guider på Mendeleys webb

Zotero

Zotero är ett annat fritt program som kan användas för hantering av referenser.

» Läs mer på Zoteros webbplats

» Guide till Zotero / Karlstads universitetsbibliotek

Dela: