Sök

Sök

Referenser

En referens är en källhänvisning i en text eller i en litteraturlista. Referensen gör det möjligt att hitta källan och läsa själva texten. Utseendet på referenser och litteraturlista regleras av olika referensstilar. Vanliga stilar är till exempel Oxford, Harvard och APA

Varför ska du skriva referenser?

I ett skriftligt arbete måste du tydligt visa vad du inte tänk ut själv. Du får inte använda någon annans idéer eller tankar utan att ange din källa.

Vilket referenssystem ska du välja?

Det finns ett flertal olika sätt att referera och skriva referenslistor (källförteckningar) beroende på vilket referenssystem som används. På en del kurser rekommenderar din lärare att du bör använda ett visst system till exempel Oxford.

» Referenshanteringsprogram

» Läs mer om referenser i bibliotekets sökguide

» Läs mer om olika referensstilar i bibliotekets sökguide

Att skriva referenser till e-böcker

Att ange korrekt sidnummer är en viktig del i att referera. Men tyvärr skapar en del e-boksformat problem med sidhänvisning. För exakt sidhänvisning är e-böcker i pdf-format det bästa då i stort sett alla använder sig av layout och sidnumrering från den tryckta utgåvan.

» Malmö universitet har en anvisning om hur du kan referera till e-böcker.


Dela: