Sök

Fjärrlån från andra bibliotek

Böcker som inte finns på Anna Lindh-biblioteket kan med vissa restriktioner lånas in. Söker du en artikel kan den beställas som kopia.

Artikelbeställningar

Artiklar kan köpas in som kopia från andra bibliotek inom och utom Sverige.

Sök i Primo innan du beställer en artikel som fjärrlån, så att du vet att vi inte har den tillgänglig.

» Att söka efter en artikel i Primo

Du beställer en artikel genom att skicka e-post till biblioteket.

» E-post till biblioteket

Hur beställer jag böcker?

Beställning av böcker gör du via LIBRIS låntagarbeställning. Räkna med en till två veckors leveranstid.

» Fjärrlån via Libris

Om boken inte finns i Libris kan du beställa den genom att skicka e-post till biblioteket.

» E-post till biblioteket

Vem kan beställa?

Biblioteket fjärrlånar material till studerande och anställda vid Försvarshögskolan som har ett lånekonto vid Anna Lindh-biblioteket. Även anställda vid Försvarsmaktens högkvarter har möjlighet att beställa fjärrlån.

Allmänheten hänvisas till de kommunala biblioteken. Studerande från andra lärosäten hänvisas till sina respektive lärosätens bibliotek.

» Information för andra bibliotek om hur man fjärrlånar från Anna Lindh-biblioteket

Vad kan man beställa?

Det enskilda biblioteket bestämmer vilken litteratur som lånas ut som fjärrlån. Vanligtvis brukar kurslitteratur, referenslitteratur samt hela tidskriftshäften undantas från fjärrlån. Däremot går det bra att beställa enstaka artikelkopior.

Biblioteket fjärrlånar inte:

  • böcker - både tryckta och elektroniska - som finns på Anna Lindh-biblioteket. Det gäller även om boken är utlånad.
  • skönlitteratur annat än för forskningsändamål.
  • böcker till studenter, om boken finns tillgänglig på ett annat bibliotek i Stockholms län.                              
Dela: