Sök

Sök

Vill du få hjälp med inläst litteratur?

Om du har läs- och skrivsvårigheter till exempel dyslexi, synskada eller annan funktionsnedsättning har du rätt till anpassad kurslitteratur i form av talböcker, punktskrift eller e-text.

Talböcker – lyssna på din kurslitteratur

En talbok är en inläst version av en utgiven bok som innehåller ljud, text och ibland bilder. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har en tjänst som heter Legimus och med ett konto kan du läsa och ladda ned talböcker direkt till din mobil eller dator.

Klicka på länken nedan för att se om du är behörig att använda Legimus.

» Legimus-behörighet

Kontakta Anna Lindh-biblioteket på resurs@fhs.se om du anser dig ha rätt till anpassad kurslitteratur. Du behöver inte först ha träffat en samordnare.

Legimus-appen och läsprogrammet Easy Reader för datorer, gör det enkelt att läsa och navigera i talböcker.

» Easy Reader

Beställning - om kurslitteraturen inte finns inläst?

Observera att det är studentens egna ansvar att se efter om relevant kurslitteratur finns i Legimus.

Om din obligatoriska kurslitteratur inte finns i Legimus, hjälper biblioteket dig med att beställa nyproduktion från MTM. Produktionstiden för inläsning av nya böcker är ungefär 8-12 veckor, så var ute i god tid med din beställning.

» Beställ inläst kurslitteratur (för dig som redan är Legimusanvändare)

Det är endast obligatorisk kurslitteratur och hela böcker som man kan få som talböcker.

Lärare kan beställa talböcker via ”Klart till kursstart”

Du som är lärare kan också lämna beställningsförslag för talböcker till biblioteket. Att en bok beställs som ”Klart till kursstart” innebär inte en garanti att MTM kommer att välja att producera boken som talbok.

För att en bok ska kunna beställas som ”Klart till kursstart” måste det bland annat vara;

  • Troligt att titeln kommer att efterfrågas av studenter med läsnedsättning.
  • Boken får inte vara äldre än två år.
  • Boken måste vara obligatorisk på kursen.

Beställningar på ”Klart till kursstart” skickas till resurs@fhs.se

Vetenskapliga artiklar

MTM producerar inte artiklar eller kompendier som talböcker. Studenter rekommenderas därför att använda talsyntesprogrammet Claroread Plus för att lyssna på PDF er, digitala bokkapitel, kompendier eller artiklar. Alla studenter har rätt till talsyntes via FHS studievägledare. Claroread har även ett webbläsartillägg som kan omvandla valfri webbtext till ljud.

» Försvarshögskolans stöd under studierna-information på Studentportalen

Behöver du annat stöd under dina studier?

För övriga frågor om stöd till studenter med funktionsnedsättning, kontakta Försvarshögskolans studie- och yrkesvägledare.

» Information om stöd till studenter med funktionsnedsättning

Bibliotekets tillgänglighet

Entrén till Försvarshögskolan kan nås via ramp. Biblioteket ligger i gatuplanet. Bokhallen är i ett plan och utan nivåskillnader. En trappa ned finns det äldre tidskrifter, öppna magasin samt läsplatser. Det finns hiss till det nedre planet.

Handikapptoalett finns i skolans entré.

Kontakta oss gärna om du har fler frågor kring tillgängligheten på biblioteket.

Kontakt: resurs@fhs.se

Dela: