Sök

Sök

Fjärrlån via LIBRIS låntagarbeställning

Böcker som finns på andra svenska bibliotek kan du beställa som fjärrlån via Libris låntagarbeställning

Börja alltid med att söka i Anna Lindh-bibliotekets söktjänst Primo för att se om publikationen finns på Anna Lindh-biblioteket.

Om publikationen inte finns på Anna Lindh-biblioteket kan du söka efter den i Libris. Då ser du vilka andra svenska högskolebibliotek och specialbibliotek som har den. Du kan sedan själv beställa den som fjärrlån via Libris låntagarbeställning.

» Sök efter en bok i Primo

» Sök efter e-böcker på biblioteket

» Libris låntagarbeställning

Så här skapar du ett konto för att beställa böcker via Libris


» För att registrera dig går du in i Libris låntagarbeställningar

  1. Under inloggningsrutan hittar du länken "Libris fjärrlån för låntagare - ny användare". Klicka på den och välj Anna Lindh-biblioteket i listan.
  2. När du har valt bibliotek öppnas ett formulär. Fyll i det och klicka på Skapa konto.
  3. Du får nu en e-post från Libris och kan logga in och beställa fjärrlån direkt.

Din beställning skickas omgående till Anna Lindh-biblioteket för hantering. Du kan själv följa beställningens handläggning via Mina beställningar i Libris. Du får ett e-postmeddelande så fort beställningen finns att hämta på biblioteket.

Dela: