Sök

Sök

Upphovsrätt för student och lärare

Som student och lärare kommer du behöva använda olika källor som omfattas av upphovsrätten. På den här sidan med undersidor finns information och länkar till resurser om upphovsrätt som ger dig stöd i frågan.

» För dig som student

» För dig som lärare

Rättigheter

Upphovsrätten består dels av ekonomiska rättigheter, dels av ideella rättigheter.

Med ekonomiska rättigheter menas upphovsmannens rättigheter att själv bestämma hur det litterära eller konstnärliga verket kan användas, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten.

Rättighetsinnehavaren kan överlåta rättigheterna eller låta annan nyttja verket. Omfattningen av överlåtelsen eller nyttjanderätten regleras normalt i avtal.

Med ideella rättigheter menas rätten för upphovsmannen att bli namngiven som upphovsman. Upphovsmannen kan även motsätta sig att verket ändras eller görs tillgängligt i en form eller ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. Den ideella rätten kan inte överlåtas, men upphovsmannen kan avstå från att hävda sin ideella rätt.

» Upphovsrättslagen

» Legala handboken, en guide till internet för lärare och studenter

» Introduktion till upphovsrätt

Kort film gjord av Webbstjärnan i samarbete med Stiftelsen för Internetinfrastruktur.se.

Verkshöjd krävs för att omfattas av upphovsrätt

För att ett verk ska omfattas av upphovsrätt måste den ha någon form av verkshöjd. Det vill säga den ska ha någon form av självständighet eller originalitet. Kravet på verkshöjd brukar ställas mycket lågt och har inget med kvalitet att göra. Väldigt enkla alster omfattas dock inte av upphovsrätten.

Upphovsrätten är teknikoberoende och omfattar både analoga och digitala verk. Det spelar ingen roll var verket publiceras, på den öppna webben eller på sidor med begränsad åtkomst som till exempel en lärplattform, verket kan ändå omfattas av upphovsrätten.

Verket behöver inte vara fixerat, till exempel nerskrivet, för att få skydd utan även en muntlig föreläsning, ett oförberett tal eller en improvisation är ett verk som skyddas av upphovsrätt.

Upphovsrätten uppstår när verket skapas

Upphovsrätten är formlös och uppstår automatiskt när verket skapas. Det krävs ingen registrering eller andra formalia för att verket ska omfattas av upphovsrätt. Copyrightsymbolen © har ingen rättslig verkan i Sverige utan fungerar snarare som en påminnelse om upphovsrättsskyddet.

Upphovsrätten varar som regel under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans/hennes död. Om verket har flera upphovsmän, räknas skyddstiden från den sist avlidnes dödsår.

Efter att skyddstiden har löpt ut, kan verket fritt användas.

Dela: