Sök

Sök

För dig som är lärare

Som lärare kommer du behöva använda olika källor som omfattas av upphovsrätten

Nedan finns några vanliga frågor kring upphovsrätten ur ett lärarperspektiv beskrivna.

Fler frågor och svar hittar du även genom att följa länken Bonus Copyright Access - vanliga frågor.

» Bonus Copyright Access - vanliga frågor

Vad innebär Bonus Copyright Access avtalslicens?

Försvarshögskolan har, i likhet med andra lärosäten i landet, ingått avtal om avtalslicens för utbildningsområdet med Bonus Copyright Access.

Mer information om avtalet och villkoren för kopiering finns på Bonus Copyrights Access hemsida.

» Avtal och villkor

» Kopieringsguide för högskola och universitet

Vad gäller för artiklar från de databaser som biblioteket har slutit avtal med?

 Databaserna har egna avtal som reglerar användning av innehållet.

» Läs mer om bibliotekets e-resurser och upphovsrätt  

Vad menas med Creative Commons?

Det är tillåtet att använda material upplagt på Internet som är under så kallad Creative Commons-licens. Du hittar mer information om hur du söker efter och använder Creative Commons-licensierat material på Creative Commons webbplats.

» Sök Creative Commons licensierat material

Kan jag använda texter, bilder, diagram med mera som jag hittar på internet i min undervisning?

Upphovsrätten omfattar även sådana verk som är upplagda på Internet. För att kunna använda det material som finns på Internet, måste rättighetshavaren ha gett sitt tillstånd. Ett sådant tillstånd kan erhållas på olika sätt, till exempel genom avtalslicenser (Bonus-avtal), Creative Commons eller att rättighetshavaren tillfrågas.

Vem äger upphovsrätten till studentuppsatser?

Studenten äger upphovsrätten till uppsatsen och bestämmer därmed över verkets användning. Högskolan får inte publicera en uppsats på Internet, LMS eller på annat sätt utan studentens tillåtelse. Enligt lag ska vissa studentuppsatser arkiveras. Arkivering påverkar dock inte studentens upphovsrätt.

Får jag länka till upphovsrättsligt skyddat material som finns på Internet?

Det är inte helt entydigt var gränsen för tillåten länkning går. Så kallad referenslänkning då det klart och tydligt framgår att användaren hamnar på en annan webbplats, får anses vara tillåtet. Inbäddade länkar eller ramlänkar, då det inte märks att man hamnar på en annan webbplats, eller djuplänkar, då länken går till en fil på annan webbplats utan att passera första sidan, kan utgöra intrång i upphovsrätten. En förutsättning för tillåten länkning är att det sker till lagligt upplagt material.

Jag vill använda en bok i undervisningen som inte längre går att köpa. Kan jag då fritt kopiera från min egen bok?

Även om boken inte längre finns att köpa, kan den mycket väl omfattas av upphovsrätten. Om de delar som du vill kopiera inte omfattas av Bonus Copyright Access, Creative Commons eller liknande, måste rättighetshavaren frågas om lov. Rättighetshavaren kan till exempel vara förlaget, upphovsmannen eller de två tillsammans.

Tänk på att upphovsrätten till fotografier, bilder, diagram med mera i en bok kan tillhöra annan än författaren. I förekommande fall kan det bli aktuellt att även fråga deras medgivande till användning.

Vad gäller vid kopiering för privat bruk?

Det är tillåtet att för privat bruk kopiera ett eller några få exemplar av ett offentliggjort verk som omfattas av upphovsrätten. Kopiorna ska vara avsedda för egen del, familjen eller vänner.

För kopiering för privat bruk gäller vidare att förlagan ska vara offentliggjord. Förlagan ska också vara lovlig, det vill säga ha gjorts tillgänglig för allmänheten antingen med rättighetshavares tillstånd eller med stöd av de inskränkningar som finns i upphovsrätten.

När det gäller litterära verk, såsom läroböcker, är det tillåtet att endast kopiera en begränsad del av boken, till exempel ett kapitel. Det är dock tillåtet att kopiera en bok av begränsat omfång exempelvis en dikt på ett begränsat antal sidor. I övrigt är det inte tillåtet att kopiera en hel bok.

Dela: