Sök

Sök

E-resurser och upphovsrätt

Vad gäller för anställda och studenter vid Försvarshögskolan?

Nedladdning, utskrifter och kopiering av e-resurser

Genom Anna-bibliotekets licensavtal med olika leverantörer kan du få tillgång till ett stort antal e-resurser, som artiklar i fulltext och e-böcker.

Villkoren för användning av materialet varierar beroende på förlag och leverantör.

Om du vill ha exakt information så brukar den finnas i anslutning till respektive e-resurs.

Kommersiell användning är inte tillåten. Vid överträdelse av något enskilt avtal har leverantören rätt att stänga av tillgången för högskolan.

Vanligen är det tillåtet att

  • läsa och skriva ut enstaka artiklar för eget bruk och för användning i undervisnings- eller forskningssammanhang
  • ladda ner enstaka artiklar för eget bruk eller för att skicka vidare till kollegor inom Försvarshögskolan
  • länka till material som en artikel i en databas. Läsare kan endast vara anställda och studenter vid Försvarshögskolan som har behörighet att nå materialet.

Vanligtvis är det inte tillåtet att

  • systematiskt skriva ut eller ladda ner till exempel en hel tidskriftsvolym eller en hel e-bok
  • sälja material
  • skicka kopior vidare till personer utanför Försvarshögskolan
  • tillgängliggöra artiklar via andra webbplatser eller webbtjänster.

Litteratur för undervisning och som kurslitteratur

När det gäller kopiering av litteratur i undervisningssammanhang har Försvarshögskolan ett högskoleavtal med Bonus Copyright Access. Avtalet reglerar hur litteratur får användas i undervisningssammanhang.

» Läs om avtalet på Bonus Copyright Access webbplats

Bibliotekets avtal går före avtalet med Bonus copyright access

De avtal som biblioteket har för användning av elektroniska publikationer eller andra digitalt lagrade verk, gäller före Bonus Copyright Access avtal.

Det gäller oavsett om villkoren är mer generösa eller mer restriktiva än i högskoleavtalet.

» Läs mer på Bonus Copyright Access webbplats

» Läs mer om upphovsrätt på högskolan

Fråga oss gärna om du är osäker på vad som är tillåtet.

E-postadress: alb@fhs.se

Dela: