Sök

Sök

Antagen med villkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven när du söker en utbildning, men har förutsättningarna för att bli behörig innan utbildningen startar, kan du bli antagen med villkor.

Att bli antagen med villkor innebär att du är antagen och får påbörja kursen, förutsatt att du kan visa att du uppfyller villkoret (behörigheten) senast vid kursstart.

Den vanligaste anledningen till att bli antagen med villkor är att du är registrerad men saknar slutbetyg på en behörighetsgivande kurs.

Registrering vid antagning med villkor

Du som är antagen med villkor kan inte registrera dig innan ditt villkor tagits bort i antagningssystemet.

För att kunna registrera dig behöver du kontakta Försvarshögskolans antagningshandläggare så fort du uppfyller villkoret. De kontrollerar då din behörighet så att du kan registrera dig.

Skicka namn, personnummer och namn på din utbildning till antagning@fhs.se.

Om registreringsperioden stängt, men du uppfyller behörighetsvillkoret innan utbildningen startar, kommer Försvarshögskolans antagningshandläggare att registrera dig på aktuell utbildning i Ladok. Detta kan till exempel bli aktuellt om du erbjuds en studieplats som reserv eller om villkoret lyfts efter att registreringsperioden har stängt .

Om du inte uppfyller behörighetskraven innan utbildningen startar kommer du inte registreras på utbildningen i Ladok och du kan inte följa utbildningen. Gällande möjlighet att överklaga, se information i ditt antagningsbesked.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till antagning@fhs.se.

Dela: