Sök

Sök

Anstånd med studiestart

Om du inte kan börja dina studier vid ordinarie tillfälle kan du ansöka om anstånd med studiestart.

Du måste ha giltiga skäl för att få anstånd. De kan vara medicinska, sociala eller bero på andra omständigheter.

Ansökan om anstånd bör göras i så god tid som möjligt och ska vara inkommen till Försvarshögskolan innan kursstart.

Försvarshögskolans regler för anstånd med studiestart och studieuppehåll Pdf, 205.3 kB.

Dina personuppgifter * (obligatorisk)
Dina personuppgifterJag är förhindrad att börja studierna på grund av
Jag är förhindrad att börja studierna på grund av
Jag samtycker till att Försvarshögskolan behandlar mina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. * (obligatorisk)
Jag samtycker till att Försvarshögskolan behandlar mina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Har du fyllt i alla fält?
Fält markerade med en röd asterisk är obligatoriska och måste fyllas i. Om du fyllt i formuläret korrekt så får du en bekräftelse skickad till din e-postadress, om du inte får en bekräftelse så måste du skicka in ansökan på nytt.

Vilket intyg ska jag skicka in?

Beroende på vilket skäl som du anger att inte börja dina studier, ska du bifoga följande:


Visar vilka intyg som ska bifogas, beroende av anledning
Anledning

Intyg att bifoga

Studentfackliga uppdrag

Vidimerad kopia av intyg som styrker uppdraget och dess omfattning

Arbetsgivarens beslut att skjuta på tjänstledighet

Vidimerad kopia av arbetsgivarens beslut

Internationell tjänst (gäller Officersprogrammet)

Vidimerad kopia av beslut

Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring/militär grundutbildning

Vidimerad kopia av kallelse till grundutbildning eller motsvarande

Tidsbegränsad provanställning vid Försvarsmakten

Vidimerad kopia av anställningsavtalet

Medicinska skäl

Läkarintyg

Sociala skäl

Redogörelse av skäl samt vidimerade kopior av de handlingar som styrker åberopade skäl

 

Kan jag skicka in med vanligt brev?

Om du inte vill använda formuläret ovan kan du skriva ut, fylla i och skicka in blanketten nedan.

Postadress:
FUS
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm

Dela: