Sök

Sök

Kursvärderingar

Kursvärderingar utgör en viktig del i utvecklingen av kurserna, men också studentinflytandet, vid Försvarshögskolan.

Kursvärderingar används för att säkra utbildningskvaliteten och för att förbättra och utveckla kurser. En förutsättning för att resultaten från en kursvärdering ska vara kvalitetsfrämjande och bidra till pedagogisk utveckling är att resultaten analyseras och diskuteras.

Obligatoriskt för alla kurser

Högskoleförordningen föreskriver i 1 kap 14 § att alla studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och ge synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet.

Det är frivilligt för studenter/doktorander att besvara en kursvärdering, medan det är en skyldighet att lärosätet tillhandahåller möjligheten. Det är viktigt att kursvärderingar utformas och genomförs på ett sådant sätt att hög svarsfrekvens främjas.

Lärosätets ansvar att kursvärdering anordnas

Högskoleförordningen föreskriver att lärosätet har ansvar för att kursvärdering anordnas.

  • En kursvärdering ska genomföras efter varje delkurs.
  • Kursvärderingen ska skickas ut i samband med att kursen avslutas då alla delar av kursen ska kunna utvärderas.
  • Kursvärderingar ska genomföras anonymt och på kursens undervisningsspråk.

Resultaten av kursvärderingar ska sammanställas

Högskolan ska sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.

Högskolelagen och högskoleförordningen tillskriver sålunda studenterna/doktoranderna ett ansvar och inflytande över kvalitetssäkringen av högskoleutbildningar.

Ta del av kursvärderingar

Försvarshögskolan genomför ett arbete för att publicera kursvärderingar på webbplatsen i anslutning till kursen, under tiden finns de samlade i Canvas

Dela: