Sök

Sök

Antagningsstatistik

Har du funderingar på vad som krävs för att komma in på en särskild utbildning? Här kan du se antagningspoäng från tidigare år för att se vilka möjligheter du har att komma in. Men kom ihåg att ansökningspoängen varierar från år till år, så är du behörig så är det alltid värt att söka!

Antagningsstatistik för kurser och program

Urvalsgrupper

 • BI — Gymnasiebetyg utan kompletteringar
 • BII — Gymnasiebetyg med kompletteringar
 • BF — Folkhögskoleomdömen
 • HP — Högskoleprovet
 • APGR — Akademiska poäng på grundnivå (max 225)
 • AUST — Alternativt urval, master (Politik, säkerhet och krig)
 • AUFÖ — Alternativt urval, master (Utveckling av system för försvar och säkerhet)
 • LEVE — Alternativt urval, master (Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet
 • MIHI — Alternativt urval, master (Krig, kultur och samhälle)
 • OJMER — Alternativt urval, magister (Internationell operativ juridik)

* innebär att alla behöriga sökande i urvalsgruppen är antagna
- innebär att det inga sökande fanns i urvalsgruppen

Program

 • 60 hp
 • Antal platser: 35
Antagningsstatistik för Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

OJMER

385

 • 180 hp
 • Antal platser: 50
Antagningsstatistik för kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

20,49

BII

20,01

BF

4,00

HP

1,35

 • 180 hp
 • Antal platser: 40
Antagningsstatistik för kandidatprogrammet i militärhistoria, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

19,50

BII

18,70

BF

4,00

HP

1,05

 • 120 hp
 • Antal platser: 20
Antagningsstatistik för Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

MIHI

*

 • 120 hp
 • Antal platser: 50
Antagningsstatistik för Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

LEVE

60

Inriktning statsvetenskap

 • 120 hp
 • Antal platser: 45
Antagningsstatistik för Politik, säkerhet och krig - masterprogram. inriktning statsvetenskap, höstterminen 2022

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

AUST

60

Inriktning krigsvetenskap

 • 120 hp
 • Antal platser: 35
Antagningsstatistik för Politik, säkerhet och krig - masterprogram. inriktning krigsvetenskap, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

AUST

56

 • 120 hp
 • Antal platser: 20
Antagningsstatistik för Utveckling av system för försvar och säkerhet - masterprogram, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

AUFÖ

20

Fristående kurser

 • 15 hp
 • Antal platser: 36
Antagningsstatistik för Ansvarsfrågor inom folkrätten, vårterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

*

BII

*

BF

-

HP

*

APGR

*

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 25
Antagningsstatistik för Cyberoperationer i antagonistisk miljö, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

180

 • 30 hp
 • Antal platser: 50
Antagningsstatistik för Folkrätt i kris och konflikt, grundkurs, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

18,04

BII

17,80

BF

4,00

HP

0,90

 • 30 hp
 • Antal platser: 15
Antagningsstatistik för Folkrätt i militära operationer, påbyggnadskurs, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

*

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 24
Antagningsstatistik för Folkrätt och samtida konflikter, vårterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

19,72

BII

20,76

BF

4,00

HP

1,25

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 25
Antagningsstatistik för Hot- och riskhantering, höstterminen 2021.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

*

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 24
Antagningsstatistik för Krig, lag och ny teknik, vårterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

225

 • 15 hp
 • Antal platser: 36
Antagningsstatistik för Krigets lagar, fortsättningskurs, vårterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

*

BII

*

BF

*

HP

*

APGR

*

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 20
Antagningsstatistik för Lagstiftning för kris och krig – krisberedskap och totalförsvar, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

225

 • 30 hp
 • Antal platser: 50
Antagningsstatistik för Ledarskap och ledning, grundkurs, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

18,74

BII

18,85

BF

3,50

HP

1,05

 • 30 hp
 • Antal platser: 25
Antagningsstatistik för Militärhistoria, grundkurs, vårterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

15,57

BII

17,01

BF

*

HP

0,95

 • 30 hp
 • Antal platser: 18
Antagningsstatistik för Militärhistoria, fortsättningskurs, vårterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

*

BII

*

BF

-

HP

*

APGR

*

 • 30 hp
 • Antal platser: 5
Antagningsstatistik för Militärhistoria, påbyggnadskurs, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

*

 • 30 hp
 • Antal platser: 5
Antagningsstatistik för Praktik, juridik med inriktning folkrätt, vårterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

131

 • 30 hp
 • Antal platser: 7
Antagningsstatistik för Statsvetenskap, grundkurs, vårterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

22,05

BII

20,00

BF

-

HP

1,60

 • 30 hp
 • Antal platser: 12
Antagningsstatistik för Statsvetenskap, fortsättningskurs, vårterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

20,10

BII

20,76

BF

-

HP

1,35

APGR

195

 • 30 hp
 • Antal platser: 8
Antagningsstatistik för Statsvetenskap, påbyggnadskurs, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

83

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 20
Antagningsstatistik för Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

*

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 25
Antagningsstatistik för Taktiska och etiska aspekter på autonoma system, höstterminen 2022.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

*

All antagningsstatistik för samtliga universitet och högskolor

Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida:

Om sökfunktionen

På UHR kan du söka fram antagningsstatistik om antagningspoäng, antal sökande och antal antagna. När du söker visas antagningspoäng för urval 2 i resultatlistan. Om du söker efter antagningspoäng för urval 1 väljer du detta visningsalternativ.

Dela: