Sök

Sök

Placerad som reserv

Om det är fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning kommer de personer som inte blir antagna bli placerade på en reservlista. Antagning av reserver är aktuellt när personer som blivit antagna tackat nej till sina platser.

Det finns en reservlista per urvalsgrupp, till exempel gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng.

Reserv i urval 1 (första antagningsbeskedet)

Vanligtvis antas fler studenter i urval 1 eftersom det ofta är några personer som inte påbörjar utbildningen de blir antagna till. I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken från utbildningen.

Om du är placerad som reserv i urval 1 är det viktigt att du tackar ja till din reservplats om du vill behålla den. Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

Reserv i urval 2 (andra antagningsbeskedet)

I urval 2 kallas reserver i turordning. Reservantagningen sker alltid i strikt turordning i respektive urvalsgrupp, vilket betyder att reserver kallas från den urvalsgrupp där någon tackat nej.

Håll koll på din mejl

Vi kontaktar endast reserver på mejl. Kom ihåg att även kontrollera din skräppost. Försvarshögskolan har inget upprop dit du kan komma för att ta en studieplats i anspråk.

Reserv efter urval 2

Om du fortsätter vara reservplacerad även efter urval 2 kan du bara vänta på besked från Försvarshögskolan. Om du erbjuds plats blir du kontaktad av högskolans antagningshandläggare via e-post efter att registreringsperioden har stängt.

På höstterminen stänger registreringsperioden oftast i mitten av augusti och på vårterminen oftast i mitten av januari. Exakta datum varierar från år till år.

Dela: