Sök

Sök

Platsfördelning och urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser på en utbildning görs ett urval. Utbildningsplatserna fördelas oftast på flera urvalsgrupper. Dessa motsvarar olika slags meriter som exempelvis resultat på högskoleprovet eller gymnasiebetyg.

Vilken eller vilka urvalsgrupper du konkurrerar i beror på vilka meriter du har samt vilka urvalsgrupper som tillämpas på den aktuella kursen eller programmet. Läs mer om platsfördelning och urval på antagning.se

För information om urvalsgrupper på specifika kurser eller program, se respektive kurs- eller programsida.

De vanligaste urvalsgrupperna till Försvarshögskolans kurser och program på grundnivå är:

 • Betygsgrupp I, II, BIEX Betygsurval baserat på gymnasiebetyg, betyg från vuxenutbildning samt utländska betyg.
 • BF Urval baserat på folkhögskoleomdöme.
 • HP Urval baserat på resultat från högskoleprov.
 • ÖS Sökande som är behöriga men saknar meritvärde.
 • OPAU Alternativt urval Officersprogrammet.

För kurser och program som vänder sig till andra än nybörjare samt för program på avancerad nivå kan följande urvalsgrupper förekomma:

 • APGR Uppnådda högskolepoäng per sista dag för anmälan, dock max 225 högskolepoäng.
 • AUMA Alternativt urval.

Övriga urvalsgrupper

Utöver de ovan nämnda kan även andra urvalsgrupper användas:

 • DA Direktantagning
 • SA Sen anmälan, sökande rangordnas efter det datum anmälan inkom.
 • PG Platsgaranti.
 • EA Efteranmälan.

Kontakt

Har du frågor? Välkommen att kontakta antagning@fhs.se.

Dela: