Sök

Sök

Studenthälsan i Stockholm

Som student vid Försvarshögskolan är du välkommen till Studenthälsan. Studenthälsan erbjuder grupper, workshoppar, individuella samtal och telefonrådgivning.

Alla besök och aktiviteter är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. Vi som arbetar på Studenthälsan är företagssköterskor, kuratorer och psykologer.

Grupper och workshoppar

Studenthälsan erbjuder workshoppar och grupper med olika innehåll och teman. Workshopparna syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att främja din hälsa och dina studier.

I Studenthälsans grupper kan du som student vid flera tillfällen tillsammans med andra studenter arbeta kring ett visst tema så som stresshantering, studierutiner, levnadsvanor och mående. För mer information om aktuellt utbud se Studenthälsan hemsida och i Studentportalens kalender.

Individuella samtal

Livet som student kan innebära olika typer av utmaningar och påfrestningar vilket kan inverka negativt på ditt mående och dina studier. Önskar du stöd och hjälp med det som är problematiskt för dig, så är du välkommen att boka tid för ett individuellt samtal. Om du önskar stöd i att förbättra dina hälso- och levnadsvanor kan du boka tid för ett hälsosamtal. Alla individuella samtal bokas via webbtidboken på Studenthälsans hemsida. Nya tider läggs ut varje fredag 08:30.

Telefonrådgivning

Om du har generella frågor till Studenthälsan eller frågor som rör din egen situation och mående som student är du välkommen att ringa kurator eller psykolog på telefonrådgivningen. Den är på torsdagar kl 10.00 -11.00 (08- 674 7700).

Företagssköterskor når du måndag till fredag 9.00-15.00. Lämna gärna ett meddelande om de inte svarar så ringer de upp så snart de kan. Telefonnummer hittar du på Studenthälsans kontaktsida.

Sjukanmälan

Som student bör du sjukanmäla dig om du blir så pass sjuk att det kan påverka dina studieresultat, till exempel vid längre sjukfrånvaro. Läs mer på studentportalen om hur du sjukanmäler dig.

Nationell portal för studenthälsa

Förutom Studenthälsan vid Stockholms universitet så är du också välkommen att använda den nationella portalen för studenthälsa.

Dela: