Sök

Sök

Skriva akademiskt

Det akademiska skrivandet ställer särskilda krav som du behöver känna till för att klara dina studier på bästa sätt. På denna sida får du en introduktion till grunderna i akademiskt skrivande.

Hur skriver du akademiskt?

Riktlinjerna för hur man skriver vetenskapliga texter kan skilja sig åt mellan olika discipliner/institutioner. Ofta finns tydliga instruktioner i studiehandledningar eller liknande. Fråga din lärare eller studierektor om du är osäker på vad som gäller inom just ditt ämne.

Kännetecken för ett akademiskt skrivande

  • texten är saklig, informativ, korrekt och faktainriktad
  • kritiskt och analytiskt förhållningssätt
  • personliga pronomen - "jag", "vi" men även det vaga "man" undviks ofta, särskilt vid redogörelse av fakta och sakförhållanden
  • bygger på tidigare forskning - referera och citera
  • kort och koncist

Akademisk hederlighet

Det är viktigt att det framgår vilka tankegångar som är dina egna och vilka du hämtat från någon annan. På så sätt ger du erkännande till den person vars forskning du bygger din text på och undviker att bli anklagad för plagiering och akademisk ohederlighet. Det visar också att du är påläst inom ditt ämne.

Källkritik

Under dina studier kommer du att komma i kontakt med information från många olika slags källor. Genom att tänka källkritiskt kan du bedöma om den information du hittat är bra och trovärdig. Särskilt uppmärksam bör du vara om informationen är hämtad från internet.

Studie- och språkverkstaden

Försvarshögskolan har samarbete med Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet. Hos dem kan du boka personlig handledning i akademiskt skrivande och studieteknik på både engelska och svenska.

Länktips

Skriva akademiskt

Skrivguiden – En webbplats om akademiskt skrivande med råd om skrivprocessen och hur du hanterar källor och referenser.
Film om hur man blir en god akademisk skribent - med Jerker Widén, lektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.

Skriva uppsats

Uppsatsens delar (Skrivguiden.se)
Böcker om uppsatsskrivning

Skrivregler

Myndigheternas skrivregler
Svenska akademiens ordbok - SAOB

Dela: