Sök

Sök

Källkritik

Under dina studier kommer du att komma i kontakt med information från många olika slags källor. Frågorna nedan är till för att ge dig ett stöd i kritisk granskning av information, bilder eller uttalanden.

Checklista för källkritik

Vem är upphovsperson?

Finns det en angiven författare och/eller utgivare? Är författaren expert på ämnesområdet och neutral? Vem står bakom informationen – ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson? Kontaktuppgifter? Seriösa utgivare presenterar sig oftast tydligt.

Vilket syfte har innehållet?

Vill författaren informera, påverka, provocera eller kanske sälja?

För vem är materialet skrivet?

Vilken målgrupp riktar sig texten till (forskare, allmänheten eller skolelever? Passar svårighetsnivån ditt syfte?

Hur aktuell är informationen?

När sammanställdes materialet? Har det uppdaterats nyligen? Finns det nya upplagor?

Hur trovärdigt är innehållet?

Hur väl täcker källan ämnet? Är faktauppgifterna riktiga och är texten objektiv? Finns det angivna referenser i text och litteraturlista? Redovisar författaren tillvägagångssätt som han eller hon har använt för komma fram till sina slutsatser på ett sätt så att undersökningen eller experimentet kan upprepas? Går det att hitta andra trovärdiga källor? Säger andra källor samma sak?

Internetstiftelsen i Sverige (ISS) webbguide för källkritik på internet

Dela: