Sök

Sök

Referera

En referens är en källhänvisning i en text eller i en litteraturlista. Referensen gör det möjligt att hitta källan och läsa själva texten. Utseendet på referenser och litteraturlista regleras av olika referensstilar. Vanliga stilar är till exempel Oxford, Harvard och APA.

Varför ska du skriva referenser?

När du skriver akademiska texter måste du förhålla dig till aktuell och relevant forskning. Därför är det viktigt att du redovisar varifrån du hämtar ditt material. Du får inte använda någon annans idéer eller tankar utan att ange din källa.

Vilket referenssystem ska du välja?

Det finns ett flertal olika sätt att referera och skriva referenslistor (källförteckningar) beroende på vilket referenssystem som används. På en del kurser rekommenderar din lärare att du bör använda ett visst system till exempel Oxford.

Referensstilar och guider

Harvard-systemet (kallas även författar-år- eller namn-år-stilen) med parantesnoter i löpande text - guide av Högskolan i Borås

Oxford-systemet med fotnoter i texten - guide av Umeå universitet

APA (The American Psychological Association) - referensguide av Karolinska institutet

Skrivguidens tips om att referera och citera - skrivguiden.se

Få stöd av ett referenshanteringssystem

Ett referenshanteringsprogram gör det lättare för dig att samla och organisera de källor du ska använda i en uppsats. Det finns olika referenshanteringsprogram och Anna Lindh-biblioteket ger stöd för Mendeley. Programmet gör det möjligt att samla och spara referenser för böcker, artiklar och webbsidor och sedan infoga citeringar och referenslistor i Word-dokument.

Anna Lindh-bibliotekets guide för Mendeley

Dela: