Sök

Digitala hjälpmedel för studier

Försvarshögskolan har licens för ett antal program som underlättar läs- och skrivarbete på dator. Programmen är tillgängliga för alla som studerar på Försvarshögskolan.

Du har tillgång till programmen under hela din studietid och du kan ladda ner dem på din egen dator. När du är klar med studierna behöver du avinstallera programmen.

Ladda ner program

Eftersom Försvarshögskolan betalar licensavgift för stödprogrammen är de bara tillgängliga för dig som är registrerad som student på Försvarshögskolan. Instruktioner för hur du laddar ner programmen hittar du här.

Exempel på tillgängliga program

Stava Rex hjälper dig med stavning och grammatik på svenska. Du får till exempel hjälp med:

 • Ord som uttalas lika men stavas olika
 • Stavning
 • Sammansatta ord
 • Citattecken
 • Uttryck
 • Rätt antal mellanslag
 • Ordföljd
 • Satsbetydelse

SpellRight 2 hjälper dig med stavning och grammatik på engelska.

Saida hjälper dig att välja rätt ord genom att föreslå ord medan du skriver. Du får också hjälp genom:

 • Varningar för för lättförväxlade ord
 • Förslag på rätt ord även vid felstavning

ClaroRead Plus uttalar de ord som skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening.

 • Ljudning
 • Stavningskontroll och ändring av layout
 • Teckensnitt och färger när du arbetar i Word
 • Skanning från papper, PDF eller andra bildformat

Kom ihåg att de ljudfiler du skapar med hjälp av talsyntesen endast får användas för eget bruk av upphovsrättsliga skäl.

Resursrum

På Drottning Kristinas väg 37 finns ett resursum med datorer där fler stödprogram finns installerade.

Dela: