Sök

Sök

Försäkring

Studenter är värdefulla. Därför är du försäkrad under studierna och under pendling mellan din bostad och den plats där du studerar. Du är även försäkrad vid studier eller praktik utomlands.

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och i vissa fall sjukdom genom smitta. Även verksamhetsförlagd utbildning och praktik räknas som studier. Din studentförsäkring tecknas via Kammarkollegiet.

Om du skadar dig

Om du har skadat dig under studierna behöver du göra en skadeanmälan.

Du hittar blankett för skadeanmälan på Kammarkollegiets hemsida. Du väljer blankett beroende på om olyckan inträffar i Sverige eller utomlands.

Skicka ifylld blankett till Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan
FUS
Box 278 05
115 93 Stockholm

Försäkring under utlandsstudier

Studenter som studerar eller praktiserar inom ett utbytesprogram täcks av Kammarkollegiets försäkring Student UT.

Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd och gäller dygnet runt.

Om du åker som utbytesstudent på egen hand, som så kallad freemover, måste du själv teckna en försäkring för din utlandsvistelse.

Dela: