Sök

Sök

Studie- och språkverkstaden

Som student på Försvarshögskolan kan du ta del av handledning i studiestrategier och skrivande via Stockholms universitets Studie- och språkverkstad.

Så här går handledningen till

Handledning ges via e-mötestjänsten Zoom. I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och akademiskt skrivande.

Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla eller en text du skriver inom ramen för dina studier.

Pedagogen från språkverkstaden läser delar av din text, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den, men Studie- och språkverkstadens pedagoger läser aldrig mer än sammanlagt runt 30 % av din text.

Din text blir inte rättad, istället får du verktyg att på egen hand kunna vidareutveckla texten. Samtalet pågår i ca 45 minuter och du kan besöka Studie- och språkverkstaden ett par gånger per termin, om du så önskar.

Boka handledning

Du bokar själv handledning via Språkverkstadens handledningssida i Canvas. Som student ska du redan vara tillagd och du hittar handledningssidan under Kurser i din Canvasyta. Handledningssidan heter Språkverkstad. Om du läser Högre Officersprogrammet heter handledningssidan Språkverkstad HOP.

Om du inte hittar handledningssidan kan du registrera dig här

Mer information om handledning och hur du bokar finns på respektive handledningssida.

Öppna föreläsningar och workshops

Studie- och språkverkstaden arrangerar också öppna föreläsningar och workshoppar om akademiskt skrivande, talande och studieteknik. Du hittar program och mer information på Stockholms universitets hemsida.


”Språkverkstaden var en fantastisk hjälp i mitt uppsatsarbete”

Margarita om hjälpen från studie- och språkverkstaden.

Dela: