Sök

Sök

Studie- och språkverkstaden

Som student på Försvarshögskolan kan du ta del av handledning i studiestrategier och skrivande via Stockholms universitets Studie- och språkverkstad.

Så här går handledningen till

Handledning ges via e-mötestjänsten Zoom. I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och akademiskt skrivande.

Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla eller en text du skriver inom ramen för dina studier.

Pedagogen från språkverkstaden läser delar av din text, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den, men Studie- och språkverkstadens pedagoger läser aldrig mer än sammanlagt runt 30 % av din text.

Din text blir inte rättad, istället får du verktyg att på egen hand kunna vidareutveckla texten. Samtalet pågår i ca 45 minuter och du kan besöka Studie- och språkverkstaden ett par gånger per termin, om du så önskar.

Boka handledning

Du kan själv boka tid för handledning genom att mejla språkverkstaden. I mejlet ska du uppge följande saker

  • Namn (förnamn och efternamn).
  • Mejladress.
  • Vilken institution du läser du vid.
  • Hur länge du har pluggat.
  • Om svenska ditt modersmål.
  • När du vill få handledning (ange 2-3 förslag).
  • Om du en deadline du vill att språkverkstaden förhåller sig till.
  • Vad du vill ha hjälp med så att språkverkstaden kan förbereda handledningen.

Uppgifterna mejlar du sen till sprakverkstaden@su.se.

Var gärna ute i god tid, det är ofta omkring en till två veckors kö till handledningen hos Studie- och språkverkstaden. Mejla din text till sprakverkstaden@su.se senast två dagar före bokad handledning. Om ni är två som skriver uppsats tillsammans är det bra att ni båda kommer till handledningstillfället.

Handledning på Stockholms universitet

Som student vid Försvarshögskolan kan du också ta del av handledning vid Stockholms universitet, i Studenthuset på Frescati. Här ges även handledning med extra stöd för dig som eventuellt har en funktionsnedsättning. Sådan handledning bokar du via Språkverkstadens formulär.

Öppna föreläsningar och workshops

Studie- och språkverkstaden arrangerar också öppna föreläsningar och workshoppar om akademiskt skrivande, talande och studieteknik. Du hittar program och mer information på Stockholms universitets hemsida.


”Språkverkstaden var en fantastisk hjälp i mitt uppsatsarbete”

Margarita om hjälpen från studie- och språkverkstaden.

Dela: