Sök

Biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg

Biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg är för dig som läser på officersprogrammet. Filialen är inte öppen för allmänheten.

Filialen Karlberg

Biblioteksfilialen Karlberg är främst riktad till studenter på officersprogrammet. Studenterna har tillgång till biblioteket mellan 6.00 och 22.00 alla dagar i veckan.

Filialen är inte öppen för allmänheten. 

Dela: