Sök

Sök

Biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg

Biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg är för dig som läser på officersprogrammet. Filialen är inte öppen för allmänheten.

Filialen Karlberg

Biblioteksfilialen Karlberg är främst riktad till studenter på Officersprogrammet. Studenterna har tillgång till biblioteket med passerkort mellan 6.00 och 22.00 alla dagar i veckan. Vid biblioteket finns en läromedelscentral för lån av kurslitteratur.


Dela: