Våra bibliotek

Välkommen till Anna Lindh-biblioteket!

Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och specialbibliotek med inriktning mot försvar, utrikes och säkerhetspolitik. Biblioteket är en resurs för studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Försvarshögskolan.

Anna Lindh-biblioteket består av huvudbiblioteket vid Försvarshögskolan och biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg.

Till huvudbiblioteket är alla välkomna, såväl allmänhet som studenter från andra högskolor. Bibliotektsfilialen vid Karlberg är inte öppen för allmänhet.

Biblioteket ansvarar även för biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens Högkvarter.

» Huvudbiblioteket

» Biblioteksfilialen Karlberg

» Biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens högkvarter

Stöd i flexibelt lärande

Biblioteket stödjer Försvarshögskolan gällande flexibelt lärande. Under rubriken Utbilda och publicera finns kontaktuppgifter och mer information om IKT-pedagogiskt stöd för Försvarshögskolans undervisare.

Dela: