Sök

Våra bibliotek

Välkommen till Anna Lindh-biblioteket!

Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och specialbibliotek med inriktning mot försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Biblioteket är en resurs för studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Försvarshögskolan.

Anna Lindh-biblioteket består av huvudbiblioteket vid Försvarshögskolan och biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg. Biblioteksfilialen vid Karlberg är inte öppen för allmänhet.
Biblioteket ansvarar även för biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens Högkvarter.

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket vid Försvarshögskolan är öppet för studenter, personal, forskare och allmänhet. Här hittar du såväl aktuell litteratur inom bibliotekets ämnesområden som äldre militära samlingar. Här finns studieplatser och möjlighet för allmänheten att på plats ta del av bibliotekets e-resurser.

Det går också att beställa över böcker från biblioteken vid Militärhögskolan Karlberg och Försvarsmaktens högkvarter.

Anställda och studenter med passerkort har tillgång till biblioteket kl. 06.00-22.00 alla dagar i veckan.

» Biblioteksfilialen Karlberg

» Biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens högkvarter

Dela: