Sök

Sök

Bibliotekets organisation

Avdelningen högskolebiblioteket uppdragsgivare är Försvarshögskolan.

Biblioteket är en avdelning inom högskoleförvaltningen vid Försvarshögskolan. Bibliotekschefen leder verksamheten inom avdelningen med övergripande personal- och verksamhetsansvar.

Bibliotekets uppdrag

  • Stödja och främja den undervisning, forskning och verksamhet som bedrivs av Försvarshögskolan.
  • Samordna verksamheten på biblioteket på Försvarshögskolan, filialen vid Militärhögskolan Karlberg och biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens högkvarter.
  • Samordna informationsförsörjning för utbildning och forskning vid Försvarshögskolan.
  • Handlägga ärenden, underlag och beslut till högskoleledningen inom avdelningens ansvarsområden.
  • Handlägga Försvarshögskolans strategiska verksamhetsplanering och utveckling inom avdelningens verksamhetsområden.

Bibliotekets mål

  • Vara öppet och tillgängligt samt erbjuda väl utvecklad service som anpassas efter olika användares behov.
  • Kännetecknas av kompetens och kvalitet i alla processer samt vara ett professionellt stöd till samtliga användarkategorier.
  • Vara ledande inom sitt ämnesområde och ta en aktiv roll i nationella, nordiska samt internationella nätverk inom bibliotekssektorn.
Dela: