Välkommen att läsa och studera på biblioteket

Högskolebiblioteket är tillgängligt varje dag mellan 06.00 och 22.00 för studenter, anställda och personal vid Försvarshögskolan. Allmänheten är välkommen under våra bemannade öppettider.

På högskolebiblioteket finns läsplatser, grupprum och datorer tillgängliga för alla som studerar eller är kursdeltagare på Försvarshögskolan. Det finns trådlöst nätverk så att du kan använda din privata dator.

Allmänheten är välkommen att använda läsplatser och datorer.

Biblioteket är en arbetsplats för högskolans studenter och personal samt övriga besökare. Hjälp oss att gemensamt skapa en bra arbetsmiljö för studier.

» Våra öppettider

Våra besöksregler

Mobiltelefon

Mobiltelefoner är tillåtna i biblioteket om de är ställda på ljudlöst. Behöver du prata i mobilen, ta då ditt samtal utanför biblioteket.

Mat och dryck

Det är tillåtet att ta med dryck och smörgås under förutsättning att du är aktsam. Vill du äta din egen mat finns det lunchutrymmen på plan 4.

Personliga tillhörigheter

Biblioteket är inte ansvarig för personliga tillhörigheter som glömts kvar i bibliotekslokalerna. Vi lämnar kvarglömda saker till receptionen på Försvarshögskolan. Undantaget är upphittade lånekort som finns att hämta i bibliotekets informationsdisk mot legitimation.

Studieplatser och tyst zon

Biblioteket har en tyst zon på nedre plan. Där är det inte tillåtet att samtala. På övre plan är det tillåtet att samtala under förutsättning att du visar hänsyn till andra besökare. Det går också bra att boka ett grupprum för gemensamma arbeten.

Tack för att du visar hänsyn!

» Så fungerar datorer och trådlöst nätverk

» Grupprum och läsplatser

» Skriva ut och kopiera

Dela: