Sök

Sök

Datorer och trådlöst nätverk

På huvudbiblioteket på Försvarshögskolan och filialen på Karlberg finns datorer som du kan logga in på och använda om du är registrerad låntagare.

Datorer för sökning

På biblioteken finns sökdatorer som är begränsade till sökningar i bibliotekets söktjänst Primo. Här kan du söka efter både tryckta och elektroniska böcker, till exempel kurslitteratur. Våra datorer för sökning finns runt om i huvudbiblioteket och i entrén till Karlbergsfilialen.

Sökdatorer och publika lånedatorer

Den publika lånedatorn för läsning av e-resurser som e-böcker eller tidskriftsartiklar i fulltext finns vid trappan ned till bottenvåningen på huvudbiblioteket och i en av hyllorna på Karlberg. De är fullt utrustade med officepaketet och de vanligaste webbläsarna. Du loggar in på dessa datorer med ditt personnummer och pinkod.

För att använda Anna Lindh-bibliotekets publika datorer på huvudbiblioteket och filialen Karlberg behöver du ha ett lånekonto hos oss.
Biblioteket har ingen gästinloggning eller dator med internet som kan användas utan inloggning.

Regler för användning av datorer på Anna Lindh-biblioteket

Anna Lindh-bibliotekets publika datorer ägs av Försvarshögskolan och de får endast användas av behöriga användare. Du blir behörig användare genom att du godkänner bibliotekets lånevillkor i samband med att du ansöker om lånekonto på bibliotekets webbplats.

På webbplatsen kan du läsa lånevillkoren och därefter godkänner du digitalt ”Godkänn lånevillkor och lagring av personuppgifter".

Som student blir du behörig användare när du godkänner villkoren för lånekonto i samband med att du registreras som FHS-student.

Användningen av datorerna får inte strida mot gällande lagstiftning, SUNET:s (de svenska universitetens datanätverk) etiska regler och Försvarshögskolan interna regelverk. Anna Lindh-bibliotekets datorer övervakas och händelser loggas.

Vid användning av internet är det förbjudet att:

  • Besöka webbsidor med innehåll som kan väcka anstöt hos andra, till exempel med pornografiskt eller rasistiskt innehåll.
  • Ladda ner program och filer som kan påverka IT-säkerheten.
  • Sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd.

SUNET fördömer som oetiskt när någon:

  • försöker få tillgång till nätverksresurser eller andra IT-resurser utan att ha rätt till det
  • försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken eller anslutna IT-resurser
  • försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
  • uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
  • gör intrång i andras privatliv
  • försöker förolämpa eller förnedra andra

» SUNET:s regler för anslutning och användning

Trådlöst nätverk för privata datorer: Eduroam

Det finns inget allmänt trådlöst nätverk på Anna Lindh-biblioteket. Åtkomst till det trådlösa nätverket finns genom nättjänsten Eduroam. Studenter från andra högskolor som redan har ett konto kan använda Eduroam på Anna Lindh-biblioteket.

» Information om Eduroam

Begränsningar

Allmänhet som inte har konto i Eduroam kan inte ansluta till nätverket. Eduroam finns även vid biblioteksfilialen på Karlberg.

Vad är Eduroam?

Eduroam är en världsomspännande nättjänst som utvecklats för den internationella forsknings-och utbildningsvärlden.

Eduroam ger studenter, forskare och personal tillgång till internet, både i Försvarshögskolans lokaler och när man vistas på andra universitet och högskolor som också är medlemmar. Eduroam finns också på publika platser som tågstationer och flygplatser runtom i Sverige.

Hur får jag som student på Försvarshögskolan tillgång till Eduroam?

För denna tjänst krävs ett särskilt inloggningskonto.

Skriv in ditt användarnamn och lösenord som du har till ditt FHS-konto och klicka på login. På samma sida loggar du in om du glömmer bort ditt användarnamn och/eller lösenord.

» Inloggning till Eduroam

Hur ansluter jag?

Det finns olika inställningar beroende på vilket operativsystem du använder. Därför bör du ladda ner dessa först.

Under trådlösa nätverk väljer du Eduroam och fyller i ditt användarnamn och lösenord som du fick när du registrerade dig för Eduroam som beskrivet ovan.

» Inställningar för Eduroam

Kontakt

Kontakta Försvarshögskolans Helpdesk för frågor och mer information.

E-post: helpdesk@fhs.se

Dela: