Sök

Grupprum och läsplatser

Anna Lindh biblioteket har fyra bokningsbara grupprum. Grupprummen är till för studenter vid Försvarshögskolan.

Observera: för att minska risken för smittspridning under covid-19 så får max två personer vistas i grupprummen.

Grupprum vid huvudbiblioteket

Vid grupprummen kan du koppla datorn till skärm och white board.

Du använder boknings- och schemasystemet TimeEdit som även är tillgängligt från ett externt nät.

  • Du kan boka upp till två sessioner per dag och använda max fyra timmar (240 minuter) per dag.
  • Du göra fem bokningar upp till 14 dagar framåt.

» Boka grupprum

Söker du en tyst läsplats?

Grupprummen är endast till för grupparbeten. Det finns många enskilda studieplatser runt om i biblioteket. Om du vill ha en tystare enskild studiemiljö finns det läsplatser på bibliotekets bottenvåning.

Dela: