Sök

Sök

Våra besöksregler

Biblioteket är en arbetsplats för högskolans studenter och personal samt övriga besökare. Hjälp oss att gemensamt skapa en bra arbetsmiljö för studier.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner är tillåtna i biblioteket om de är ställda på ljudlöst. Behöver du prata i mobilen, ta då ditt samtal utanför biblioteket.

Mat och dryck

Det är tillåtet att ta med dryck (bör vara försedd med lock) och smörgås under förutsättning att du är aktsam. Är du student och vill äta medhavd mat finns det pentry i Studenthuset på Drottnings Kristinas väg 47.

Personliga tillhörigheter

Biblioteket har inte ansvar för personliga tillhörigheter i bibliotekslokalerna. Vi lämnar kvarglömda saker till receptionen på Försvarshögskolan. Undantaget är upphittade lånekort.

Studieplatser och tyst zon

Biblioteket har en tyst zon på nedre plan. Där är det inte tillåtet att samtala. På övre plan är det tillåtet att samtala under förutsättning att du visar hänsyn till andra besökare. Det går också bra att boka ett grupprum för gemensamma arbeten.

Tack för att du visar hänsyn!

Dela: