Sök

Utställningar


Medaljer och ordnar

I Sverige är det regeringen, kungen och försvarsmakten som kan dela ut medaljer eller utmärkelser. På Försvarsmaktens webbplats kan man läsa:

Myndigheten har sju olika medaljer, i olika valörer, som kan tilldelas anställda för exempelvis fullgörande av grundutbildning, framstående insatser under strid eller tjänstgöring vid internationella insatser. Utmärkelser kan också vara minnestecken för viss organisation eller verksamhet.

I denna bokutställning visas böcker, huvudsakligen från bibliotekets magasin, som beskriver ett antal länders olika ordnar och medaljer. Här finns också konkret vägledning kring När och hur böra ordnar bäras.

Du hittar utställningen i montrarna vid bibliotekets entré. 

Dela: