Sök

Aktuell bokutställning: Jägarförband


Jägarförband

Jägarförband är ett militärt förband för lågintensiv krigföring samt med uppgift att understödja specialförband i deras operationer. Jämfört med reguljära infanteriförband är jägarförbanden ett lättare infanteri som är flexiblare, uthålligare och har ett mer självständigt uppträdande.

I mitten av 1980-talet var jägarorganisationen som störst i Sverige och det fanns sex olika utbildningsplatser som utbildade olika typer av jägarförband.

Dagens jägarorganisation utbildas vid fem utbildningsplatser och består två jägarbataljoner, en underrättelsebataljon, ett kustjägarkompani samt ett flygbasjägarkompani.

I Försvarsberedningen 2019 föreslogs att ett Norrlandsjägarförband etableras i Arvidsjaur.

Materialet i utställningen är hämtat ur bibliotekets magasin.

Du finner utställningen i montrarna vid bibliotekets entré. 

Vill du veta mer?

Biblioteket tipsar om webbplatser inom temat.

» Arméns jägarbataljon /Försvarsmakten

» Världens första jägarförband /Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, SMB

» Den planerade jägarbataljonen i Arvidsjaur /Arvidsjaur kommun

Dela: