Sök

Sök

Utställningar

Försvar och miljö

Försvarshögskolan är medarrangör för den internationella miljökonferensen European Conference of Defence and the Environment (ECDE), där Sverige i år står som värd.

Konferensen ska belysa hur försvarsverksamhet påverkar miljön och den äger rum 14-16 maj på Försvarshögskolan. Bibliotekets utställning har denna månad samma tema.

I montrarna finns äldre såväl som nyare publikationer på temat, varav flera är utgivna av Försvarshögskolan.

Du hittar utställningen i montrarna vid bibliotekets entré. 

Försvar och miljö

Vill du veta mer?


Under European Conference of Defence (ECDE) medverkar runt 30 talare från olika delar av världen och öppningstalar gör försvarsminister Peter Hultqvist.
ECDE arrangeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarshögskolan och Fortifikationsverket. Från Försvarshögskolan deltar prorektor Malena Britz, då rektor är upptagen på överbefälhavarens chefsfältövning. Övriga myndigheter representeras av sina generaldirektörer.

Konferensen belyser hur försvarsverksamhet på olika sätt påverkar miljön, till exempel genom militära övningar och operationer eller hantering av miljöfarliga material och ämnen. Konferensens talare kommer presentera sitt arbete inom följande temaområden:

  • klimat och energi
  • biologisk mångfald
  • kemikalier och regelefterlevnad
  • erfarenheter från internationella operationer
  • grön upphandling

En av talarna på konferensen är Försvarshögskolans Simon Hollis som forskar om kriser kopplade till klimat- och miljöfrågor. Han ska tala om ”The Futures of Disaster Resilience”.

Konferensen stöttas av den informella expertgruppen DEFNET som består av ledande miljö- och hållbarhetspersoner från Europas nationer, deras försvarsdepartement och deltagare från Nordic-Baltic Defence Estates. Konferensen är öppen för alla, men vänder sig i första hand till expertis, beslutsfattare, internationella policymakare, försvarspersonal, forskare och andra nyckelpersoner inom området miljö och hållbarhet.

Dela: